Bezpečnost potravin

Prováděcí vyhlášky k zákonu o potravinách – bezpečnost, hygiena, požadavky mikrobiologické, chemické, toxikologické

Vydáno: 29. 11. 2009
Autor:

Úplné aktuálně platné znění vyhlášek k zákonu 110/1997 Sb.

 

 

III

Bezpečnost, hygiena, požadavky mikrobiologické, chemické, toxikologické – prováděcí vyhlášky

Pořadí v souboru

Základní předpis

Název

Změny

Zrušené předpisy

 

Číselné označení + účinnost od …

+ (citace Sb. zák.)

+ gesce (MZe/MZ)

 

Číselné označení

+ účinnost od …

+ (citace Sb. zák.)

Číselné označení

III-1

 

Zrušena  vyhláška 147/1998 Sb. včetně změn, o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby – od 1. 4. 2010

Platí nařízení 178/2002/ES a nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES o hygieně– od 1.1.06

45/2010 Sb.

(zrušovací)

1. 4. 2010

(Sb.zák. 2010, č. 17)

 

 

147/1998 Sb.

196/2002 Sb.

161/2004/Sb.

 

III-2

 

Zrušena vyhláška 210/2004 Sb. o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu

Platí nařízení 178/2002/ES a nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES o hygieně– od 1.1.06

211/2006 Sb.

(zrušovací)

19.5.2006

(Sb.zák.2006, č. 70)

451/2002 Sb.

210/2004 Sb.

 

III-3

 

Zrušena vyhláška 132/2004 Sb. o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení

Platí nařízení 2073/2006/ES

467/2006 Sb.

 (zrušovací)

11.10.2006

(Sb.zák.2006, č. 153)

294/1997 Sb.

91/1999 Sb.

132/2004 Sb.

 

III-4

296/1997 Sb.

28. 11. 1997)

(Sb. zák. 1997, č. 98)

MZ

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin

_

_

III-5

 

Zrušena vyhláška 347/2002 Sb. o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin

Platí nařízení 178/2002/ES a nařízení 852/2004/ES a 853/2004/ES o hygieně – od 1.1.06

127/2006 Sb.

(zrušovací)

6. 4.2006

(Sb.zák.2006, č. 61)

295/1997 Sb.

347/2002 Sb.

III-6

4/2008 Sb.

15. 2. 2008

Přílohy 1-10 ve Sb.

 MZ

 

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

 

130/2010 Sb.

1. 6. 2010

(Sb.zák. 2010, č. 46)

 

298/1997 Sb.

3/1999 Sb.

323/1999 Sb.

274/2000 Sb.

53/2002 Sb.

233/2002 Sb.

306/2004 Sb.

150/2005 Sb.

431/2005 Sb.

304/2004 Sb. 

III-7

447/2004 Sb.

(Přílohy 1 ,2, 3, 5)

1. 8 2004

(Sb. zák. 2004, č. 149)

MZ

Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

298/1997 Sb.

3/1999 Sb.

323/1999 Sb.

274/2000 Sb.

52/2002 Sb.

III-8

235/2010 Sb.

1. 8. 2010

(Sb.zák.2010 č.81)

MZ

(Přílohy 1 – 3)

Vyhláška o stanovení  požadavků na identitu a čistotu přídatných látek

319/2010 Sb.

1.4.2011

(Sb.zák.2010 č. 118)

54/2002 Sb.

318/2003 Sb.

270/2005 Sb.

514/2006 Sb.

319/2007 Sb.

 

III-9

305/2004 Sb.

(Příloha)

20. 5. 2004

(Sb. zák. 2004, č. 100)

MZ

Vyhláška, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách

III-10

381/2007 Sb.

(Přílohy 1-3)

(Sb.zák.2007,č.117)

Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách

 

 

465/2002 Sb. 257/2003 Sb.

158/2004 Sb.

68/2005 Sb.

400/2006 Sb.

III-11

273/2000 Sb.

(Příloha)

1. 9. 2000

(Sb. zák. 2000 č. 79)

MZ

Vyhláška, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách

(Příloha 1)

 

106/2002 Sb.

1.4.2002

(Sb.zák.2002, č. 46)

44/2004 Sb.

15.2.2004

(Sb.zák.2004, č. 13)

298/1997 Sb.

3/1999 Sb.

323/1999 Sb.

III-12

133/2004/Sb.

(Přílohy 1, 2)

26. 3. 2004

(Sb. zák. 2004, č. 42)

MZ

Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu

297/1997 Sb.

III-13

475/2002 Sb.

(Přílohy 1, 2)

1. 1. 2003

(Sb. zák. 2002, č. 165)

MZ

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah znalostí pro získání osvědčení prokazujícího znalost hub, způsob zkoušek, jakož i náležitosti žádosti a osvědčení (vyhláška o zkoušce znalosti hub)

 

Úplné aktuálně platné znění otevřete kliknutím na číselné označení předpisu.

Znění jednotlivých změnových předpisů najdete ve Sbírce zákonů (od poloviny r. 2008, do poloviny r. 2008 – archiv) podle příslušného roku vydání a pořadového čísla (resp. čísla částky Sb.).