Bezpečnost potravin

Prováděcí předpisy pro nové nařízení o biopotravinách

Vydáno: 21. 1. 2009
Autor:

Dnem 1. ledna 2009 vstoupilo v platnost nové nařízení Rady EU o ekologickém zemědělství 834/2007.

Prováděcí předpisy k tomuto nařízení již byly dokončeny nebo jsou v konečné fázi dokončení.
– Na zasedání Stálého výboru pro ekologické zemědělství v listopadu byla schválena pravidla pro biodroždí.
 
– Stejně tak bylo schváleno Nařízení Komise (ES) 1235/2008, týkající se dovozu produktů ekologického zemědělství ze třetích zemí. Tvorba prováděcího předpisu pro chov ryb stále pokračuje. Očekává se, že bude schválen v první polovině roku 2009.
 
– Stejně tak bude v letošním roce započata práce na prováděcím předpisu pro pěstování vinné révy a výrobu biovína.
 
Dokumenty s novým nařízením budou oficiálně představeny evropskou komisařkou pro zemědělství Marian Fischer Boel na veletrhu BioFach ve čtvrtek 19. února.
 
Veškeré právní předpisy pro ekologické zemědělství, výrobu a prodej biopotravin je možné si stáhnout z webových stránek ministerstva zemědělství na adrese http://www.mze.cz/attachments/z242+NR834+NK889-PC.pdf