Bezpečnost potravin

Prováděcí nařízení Komise EU, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin z Japonska

Vydáno: 28. 3. 2011
Autor: Mgr. Jana Beránková

Prováděcí nařízení Komise EU ze dne 25. 3. 2011.

Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska, jako například v mléce a špenátu, přesáhly akční hladiny stanovené pro potraviny a použitelné v Japonsku. Taková kontaminace může představovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, a je proto vhodné, aby byla na úrovni Unie preventivně přijata okamžitá opatření, která zajistí bezpečnost krmiv a potravin, včetně ryb a produktů rybolovu, pocházejících nebo odesílaných z Japonska. Vzhledem k tomu, že havárie stále není pod kontrolou, je v této fázi vhodné, aby se u krmiv a potravin pocházejících z postižených prefektur a nárazníkové zóny použily požadované testy před vývozem a aby se při dovozu krmiv a potravin z celého území Japonska prováděly namátkové testy.

Evropská Komise přijala 25. 3. toto nařízení:
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie, L 80, s. 5-8 , 26. 3. 2011