Bezpečnost potravin

Protlak a koncentrát z Morinda citrifolia je schválen jako potravinová složka nového typu

Vydáno: 13. 5. 2010
Autor:

Rozhodnutí Komise 2010/228/ES schvaluje žádost společnosti Tahitian Noni International na uvádění na trh protlaku a koncentrátu z plodů noni.

Dne 20. dubna 2006 společnost Tahitian Noni International Inc. (333 West River Park Drive, Provo, Utah 84604, USA) předložila příslušným orgánům Belgie žádost o uvedení protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia na trh jako nové složky potravin.

Dne 13. března 2009 došla komise EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie ve svém vědeckém stanovisku vypracovaném na žádost Komise a týkajícím se bezpečnosti protlaku a koncentrátu z ovoce Morinda citrifolia (noni) jako nové složky potravin k závěru, že protlak a koncentrát z ovoce noni jsou pro obyvatelstvo bezpečné.

Na základě vědeckého posouzení bylo rozhodnuto, že tyto produkty jsou v souladu s kritérii stanovenými v nařízení 258/97/ES.

V příloze I rozhodnutí 2010/228/ES jsou uvedeny parametry, které musí protlak a koncentrát při uvádění na trh splňovat, např. :

obsah vody v protlaku 89-93%, v koncentrátu  49-53 %

vláknina  v protlaku 1,5–3 g/100 g , v koncentrátu 1,5–5 g/100 g

5,15-dimetylmorindol  v protlaku 0,19–0,20 μg/ml. v koncentrátu 0,11–0,77 μg/ml.

Produkty nesmějí obsahovat lucidin, alizarin a rubiadin.

V příloze II jsou stanovena množství protlaku nebo koncentrátu přípustná jako přídavek do pečiva, cereálií , nápojů, jogurtů, zmrzlin, doplňků aj.


Úřední věstník ES, L 102, 23.04.2010, s. 49