Bezpečnost potravin

Protirakovinné účinky zeleniny a bylin

Vydáno: 9. 11. 2005
Autor:

Brokolicové výhonky se ukázaly účinné v prevenci rakoviny žaludku způsobené Helicobacter pylori a v prevenci rakoviny kůže v důsledku působení UV záření. Zelí a česnek napomáhá chránit před rakovinou prsu, jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) před rakovinou vaječníků.

Řada přirozeně se vyskytujících sloučenin v potravinách představuje pro spotřebitele relativně jednoduchý způsob ochrany před rakovinou. Na 4. výročním zasedání Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) bylo představeno pět studií, které se zaměřovaly na obsah prospěšných látek v zelenině a bylinách z hlediska prevence rakoviny.

 

1. Brokolicové výhonky zmírňují gastritidu u pacientů s Helicobacter pylori; mohou napomoci zamezovat rakovině žaludku

 

Výzkumníci v Japonsku se zaměřili na sledování účinků brokolicových výhonků na pacienty s infekcí H. pylori. Za účinnou látku v brokolici se považuje látka nazvaná sulforafan (sulforaphane), která chrání buňky těla před působením oxidantů (vysoce reaktivních a toxických molekul, které poškozují DNA).

Původně chtěli vědci testovat brokolici společně s vojtěškou, neboť chemické složení těchto dvou rostlin je téměř identické. Zjistilo se však, že 100 g brokolice obsahuje 250 mg sulforafanglukosinolátu, zatímco vojtěška neobsahuje ani sulforafan, ani sulforafanglukosinolát.

Glukosinoláty se vyskytují v křížaté (brukvovité) zelenině, např. brokolici a zelí. Když dojde k poškození rostliny, např. krájením nebo jejím žvýkáním, enzymově se štěpí na sulforafan a řadu jiných biologicky aktivních sloučenin.

Dosud získané údaje vedou k silné domněnce, že strava bohatá na sulforafanglukosinolát pomáhá chránit před rakovinou žaludku. Pravděpodobně dochází v mukóze žaludku k aktivaci antioxidačních enzymů, které chrání buňky před poškozením DNA způsobenému H. pylori.

 

2. Extrakt z brokolicových výhonků chrání před rakovinou kůže způsobenou UV zářením (pokusy byly provedeny na vysoce rizikových myších)

 

Na základě výsledků získaných na Johns Hopkins University in Baltimore (USA) se ukazuje, že by se extrakt z výhonků brokolice mohl využívat v prevenci rakoviny pokožky po expozici UV světlu.

 

3. Změna stravy v každém věku může napomoci chránit před rakovinou prsu

 

Ve studii provedené v Polsku a USA se zjistilo, že u žen, které konzumovaly týdně minimálně tři porce zelí (syrového, krátce tepelně opracovaného nebo kysaného) se významně snížilo riziko rakoviny prsu. Podnět k této studii dalo zjištění, že u polských žen, které emigrovaly do USA, se zvýšil výskyt rakoviny prsu (došlo ke změně stravování).

Nejnižší výskyt rakoviny prsu byl zjištěn u těch žen, které konzumovaly během dospívání velké množství syrového nebo jen krátce tepelně opracovaného zelí. Také u žen, které konzumovaly v dospívání méně zelí, ale začaly s jeho velkou konzumací v dospělosti, se projevil významný ochranný účinek. Zelí tepelně upravované po dlouhou dobu nemá žádný vliv na riziko rakoviny prsu.

 

4. Pravděpodobná chemoprevence rakoviny vaječníků bylinou Ginkgo biloba (jinanem dvoulaločným)

 

Na základě epidemiologických pozorování výzkumníci v USA zjistili, že u žen, které konzumovaly doplňky stravy na bázi jinanu, se snížilo o 60 % riziko rakoviny vaječníků. Za nejvíce aktivní složky jinanu s ochranným účinkem proti rakovině se považují ginkgolidy A a B (terpenové sloučeniny). Uvedené sloučeniny se zdají být účinné proti nemucinózním (non-mucinous) rakovinným buňkám vaječníků. Proti mucinóznímu typu rakovinných buněk vaječníků jsou ginkgolidy pravděpodobně méně účinné. Přesný mechanismus působení jinanu na rakovinné buňky není dosud znám. Rakovina vaječníků se nazývá “tichý zabiják”, neboť ve většině případů se zjišťuje až ve velmi pokročilých stadiích. Využití ginkgolidů v prevenci tohoto typu rakoviny se proto zdá být velmi perspektivní.

 

5. Změna genů: ukázalo se, že česnek inhibuje chemické poškození DNA při rakovině prsu

 

Použitím vysokých teplot při úpravě potravin s vysokým obsahem bílkovin (masa, vajec) vzniká chemická látka nazvaná PhIP, která se považuje za karcinogen. Epidemiologické studie ukázaly, že výskyt rakoviny prsu je vyšší u žen, které konzumují velké množství masa. Aktivní složkou česneku, která inhibuje PhIP je diallylsulfid (DAS) – složka flavoru česneku.

Podle nejnovějšího výzkumu v USA se vědci domnívají, že PhIP zvyšuje metabolismus enzymů spojených s karcinogenezí. O DAS z česneku se předpokládá, že má schopnost působit proti účinkům PhIP. Dosavadní nálezy poprvé naznačují, že DAS spouští genovou modifikaci u PhIP, která může hrát významnou úlohu v prevenci rakoviny, především rakoviny prsu indukované PhIP z masa.

 

American Association for Cancer Research (AACR)

 

 

Další informace o brokolicových výhoncích:

* Proceedings of the National Academy of Science (USA): Brokolicové výhonky: výjimečně bohatý zdroj induktorů enzymů, které chrání před chemickými karcinogeny

* Čaj vyrobený z brokolicových výhonků

* BrocoSprouts® – výrobek z brokolicových výhonků určený k přípravě řady pokrmů; jsou uvedeny recepty