Bezpečnost potravin

Protiplísňové proteiny rostlin

Vydáno: 6. 12. 2006
Autor:

Výzkumná práce zaměřená na klasifikaci, charakterizaci a možnosti využití antifungálních proteinů rostlin.

Antifungální  proteiny  rostlin  se  v  současné době řadí do 11 tříd. Tyto specifické proteiny  jsou významnou součástí obranného systému všech rostlin. Antifungální vlastnosti těchto  proteinů mohou být v budoucnosti významným  nástrojem v boji proti patogenním organismům v mnoha oborech. Přestože jsou nové rostlinné antifungální  proteiny objevovány  téměř denně,  ví se  o  těchto výjimečných proteinech velmi málo. Budoucí využití antifungálních proteinů je podmíněno znalostí jejich specifických vlastností. Jedná se především o významné vlastnosti jako jsou selektivita, synergismus, imunologické vlastnosti,  možné  křížové reakce  s receptory hostitele (člověka), nebo vznik rezistence u cílového patogenu. U většiny antifungálních  proteinů je také nutné doplnit chybějící  informace o mechanismu účinku jejich působení.  Více informací o antifungálních proteinech rostlin je k dispozici v příloze.

Příloha: Antifungální proteiny rostlin – klasifikace, charakteristika, možnosti využití

Chem. Listy 100, 2006, č. 7, s. 495–500

Pozn.: Uvedená práce vznikla za finanční podpory GA ČR, grant č. 521/03/P036.