Bezpečnost potravin

Protesty proti herbicidu paraquat

Vydáno: 20. 11. 2003
Autor:

Herbicid zůstává na seznamu povolených látek v EU, ale v některých evropských zemích je zakázán nebo omezen.

Skupiny bojující za životní prostředí obvinily Komisi a Evropský parlament, že i po jednání Stálého výboru pro potravinové řetězce a zdraví zvířat ponechali na seznamu povolených účinných látek herbicid „paraquat“. Podle hnutí Přátelé země (Friends of the Earth = FOE) je tento herbicid již zakázán v Rakousku, Dánsku, Finsku a Švédsku a je omezen v Německu.
EU Food Law, 2003, č. 142, s. 9