Bezpečnost potravin

Prostaglandin v léčbě děložních zánětů

Vydáno: 7. 9. 2003
Autor:

Prostaglandin je vhodný k prevenci vzniku zánětů dělohy u prasnic a zlepšení involuce dělohy po porodu.

Jedním z klíčových bodů v prevenci vzniku zánětů dělohy je stimulace děložního svalstva v poporodním období. V tomto časovém úseku se vytváří základ pro pozdější úspěšné zabřeznutí. V děloze zůstávají často i v případě normálně probíhajícího porodu zbytky plodové vody a placenty, které představují ideální živnou půdu pro choroboplodné zárodky. Většinou prováděný rutinní výplach dělohy pomocí antibiotik bývá předmětem kritiky z důvodu možné selekce bakterií rezistentních na antibiotika. Lepší variantou je injekční aplikace preparátu, obsahujícího prostaglandin (např. Dinolytic), který se prasnicím aplikuje asi 36 hodin po porodu. Účinná látka stimuluje dělohu a přispívá tak k vypuzení poporodních zbytků. Někdy dokonce dojde k vypuzení mrtvého selete. Pomocí tohoto preparátu je možné předejít  vytvoření živné půdy v děloze a následnému vzniku zánětů. Dalším pozitivním účinkem je podpora úspěšné involuce dělohy. Výsledky výzkumů dokládají výrazné zlepšení parametrů plodnosti a stoupající velikost vrhu v následujícím reprodukčním cyklu.

DLZ, 2003, č. 7, s. 110