Bezpečnost potravin

Prospěšné účinky probiotik

Vydáno: 14. 4. 2010
Autor:

Výstup z workshopu (Montreux, květen 2008) zaměřeného na posuzování prospěšných účinků probiotik.

ILSI Europe a IDF (International Dairy Federation) organizovaly ve dnech 22.–24.5.2008 v Montreux (Švýcarsko) pracovní seminář na téma “Guidance for Assessing Probiotics Benefical Effects: How to Fill the Gap”. Cílem workshopu bylo posuzovat důkazy o fungování probiotik a to se zaměřením na čtyři oblasti:
1. Metabolismus
2. Chronický zánět střev a funkční potíže
3. Infekce
4. Alergie

Vybrané příspěvky z uvedeného workshopu (viz příloha 1–5) byly otištěny v časopise The Journal of Nutrition. Zabývají se existujícími důkazy, konkrétními příklady demonstrace prospěšných účinků, mezerami v informacích. Jsou uvedeny návody a doporučení pro podobu studií, které se budou zaměřovat na probiotika – sledování účinků mikroorganismů ve střevech.
 
Zdroj: ILSI Europe

Heslo Probiotika v A–Z slovníku pro spotřebitele