Bezpečnost potravin

Prospěch a riziko z potravin

Vydáno: 13. 1. 2007
Autor: pospisilova

Soubor prezentací z 6. kolokvia EFSA zaměřeného na posuzování prospěchu a rizika z potravin.

Ve dnech 13.–14. července 2006 se uskutečnilo 6. kolokvium EFSA na téma “Analýza rizika a prospěchu potravin”.
K dispozici je:
 
A. Soubor prezentací z uvedené akce:
 
B. Výstupy z diskusních skupin:
 
Další informace k 6. kolokviu jsou na stránkách EFSA.
Pozn.: V listopadu 2006 se uskutečnilo 7. kolokvium na téma “Posouzení rizika kumulativních účinků pesticidů”.