Bezpečnost potravin

Propagace regionálních potravin

Vydáno: 25. 2. 2010
Autor:

Agrární komora zviditelňuje vítěze regionálních kol soutěží.

Čeští zemědělci i potravináři dlouhodobě poukazují na rostoucí podíl zahraničních potravin na pultech tuzemských obchodů. Ty jsou podle nich sice levnější, často však kvalitativně za domácími výrobky zaostávají. Podíl zahraničních mléčných výrobků se zvýšil za posledních 5 let o sedminu na 27 %. Z dovozu je již více než polovina vepřového a přes třetinu hovězího masa.
Agrární komory v regionech  podporují již 4 roky soutěže o nejlepší místní speciality. Každý kraj má své logo, které na svých potravinářských výrobcích mohou nosit jen ti nejlepší. Např. Pardubický region má pro vítěze logo MLS Pardubického kraje, Jihočeši logo Chutná hezky jihočesky, Zlínský kraj má logo Perla Zlínského kraje; každý kraj má jiné napadité logo.
Agrární komora, která se snaží kvalitní regionální výrobky podporovat, před koncem minulého roku  představila na tiskové konferenci tři regiony a jejich vítězné firmy.

Regionální výrobci mají problém i s velice kvalitními výrobky obstát v cenovém diktátu obchodních řetězců. Naši výrobci vidí chybu především v tom, že žádný z potravinových řetězců není v českých rukách. To se projevuje i na prodávaném sortimentu.
Nedávný průzkum v oblasti mléčných výrobků ukázal, že supermarkety v česku více než 60 % sortimentu dováží ze zahraničí. Tentýž řetězec ve své domovině přitom nabízí své domácí výrobky z více než 70 %.
Český spotřebitel stále klade důraz především na cenu výrobků, Čechům chybí „potravinový patriotismus“ Němců nebo Francouzů. Ti jednoznačně preferují domácí potraviny před dováženými.

Řeznicko-uzenářské noviny XIX, 2010, č.1, s. 7