Bezpečnost potravin

Projekt Podpora zvýšení spotřeby školního mléka

Vydáno: 24. 1. 2007
Autor: pospisilova

První se série článků informujících o projektu, který má podpořit zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků.

Podpora spotřeby školního mléka byla v České republice zařazena mezi podpůrné programy pro zemědělství na podzim roku 1999. Smyslem podpory bylo jednak snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka, jednak zlepšení stravovacích návyků dětí  a rovněž zajištění odbytu mléka – produktu českých zemědělců.

 

Od března 2001 tento program administruje Státní zemědělský intervenční fond. Po vstupu ČR do EU tento národní program podpory pokračuje s tím, že je přizpůsoben předpisům Evropského společenství.

 

Podpora spotřeby školního mléka v České republice vychází z:

 

• Nařízení Rady (EHS) č. 1255/1999, o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů;

• Nařízení Komise (ES) č. 2707/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady /EHS) č. 1255/1999, pokud jde o podporu Společenství pro poskytování mléka a některých mléčných výrobků žákům ve školách, ve znění pozdějších předpisů;

• Nařízení Vlády ČR č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka mléčných výrobků žákům, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.

 

Do projektu Podpora spotřeby školního mléka se zapojilo osm mlékárenských subjektů, které dodávají podporované mléčné výrobky do cca 2700 škol. Jsou to: Bohušovická mlékárna, Ekomilk, Madeta, Mlékárna Hlinsko, Mlékárna Kunín, Olma, Polabské mlékárny a Pribina.

 

Mlékárny dodávají mléko ochucené a neochucené, jogurtové mléko, ochucený jogurt a smetanový krém. Tyto produkty se v rámci týdne dají kombinovat (více na http://www.bezpecnostpotravin.cz/mgr/clanky.asp?act=edit-form&sessionid=909C8A30-53F7-43A0-97FF-EE197A8AA76E)

Další informace o projektu včetně potřebných formulářů k přihlášení se do projektu najdete také na adrese http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/komodity~zv~01~11