Bezpečnost potravin

Projekt Nanodetect

Vydáno: 21. 5. 2009
Autor:

Cílem projektu zařazeného do 7. rámcového programu je vývoj biosenzorů pro komplexní detekci kontaminantů v kapalných médiích, především v mléce.

Projekt Nanodetect zařazený do 7. rámcového programu byl zahájen v září 2008 a z prostředků EK je plánováno 2.6 mil. Euro. Cílem je vývoj nanosenzorů pro detekci kvalitativních parametrů během zpracování mléka. Nanotechnologie může být využita k vývoji nových a snadno použitelných biosenzorů s nanostrukturou, aktivovaným povrchem, který má být špičkou v systémech kontroly kvality. Funkční kombinací klasické analytické biotechnologie s mikrosystémovou technikou (Microfluidic) budou vytvořeny monitorovací systémy (on-line i off-line). Biosenzory mají být použitelné při průběžném testování tekutých materiálů. Úkol je zaměřen  na monitoring u mléka, v němž mají být v první řadě testovány:
– patogenní mikroorganismy (Listeria monocytogenes)
– mykotoxiny (Aflatoxin M1)
– rezidua léčiv (sulphonamides and aminoglycosides)
– falšování (např. směšování dražšího kozího mléka levnějším kravským.
Nanosenzory by měly pracovat na bázi různých typů imunoanalýzy. Mají být vyvinuty jednotlivé moduly, které bude možno kombinovat podle požadavků uživatele. Plánuje se vývoj on-line systému s patřičným software a automatickým vyhodnocováním pro velké podniky, a také  „ruční“ přístroje použitelné v malých podnicích. Musí být zajištěno, aby biosenzor během průtoku zachytil každou molekuly kontaminantu. Kontaminant z definovaného objemu vzorku bude zkoncentrován a analyzován připojeným detekčním zařízením.
Rámcovým cílem je výrazné snížení nákladů na analýzy, přímá kvantifikace, snadnost použití, čištění, sterilace a reaktivace, masivní konstrukce pro opakované použití, variantní řešení pro velké i malé podniky.
Partneři projektu
Koordinátorem je společnost ttz Bremerhaven (Univerzita Bremen), která bude metody pro analýzu patogenů a mykotoxinů, dále spolupracuje  nizozemský Institut bezpečnosti potravin RIKILT, který vyvine metody pro analýzu reziduí léčiv a zjištění falšování mléka, dále se bude na projektu podílet Central Science Laboratory (UK), BIOCULT BV (NL), Noray Bioinformatics S.L (E), Optotek d.o.o (SI), Formatgeria Granja Rinya, (E) a Langenhorn Dairy Farm (D).

Dtsch. Milchwirtschaft, 60, 2009, č. 5, s. 187-189

Další informace:
Lebensmittel Technologie, 42, 2009, č. 3, s. 28-29: Nanosensoren für mehr Prodktsicherheit

Objednávka kopie článku