Bezpečnost potravin

Projekt na zlepšení výživy seniorů v Brně

Vydáno: 23. 2. 2006
Autor:

Výsledky měření klinických hodnot před a po individuální poradě u osob ve věku kolem 66 let ukázaly na příznivý vliv na výživové zvyklosti a s tím související klinické parametry.

Ústav preventivního lékařství LFMU v Brně realizoval projekt, kterého se (ve všech jeho fázích) zúčastnilo 437 osob v průměrném věku 66 let, z toho 79 % tvořily ženy. Cílem bylo příznivé ovlivnění životního stylu a tím i klinických parametrů, přestože ohledně toho i v odborných kruzích panuje skepticismus. Počátkem bylo vstupní vyšetření klinických parametrů a způsobu stravování a na základě zjištěného stavu bylo poskytnuto individuální poradenství ohledně složení stravy a pohybových aktivit. Po třech měsících bylo vyšetření zopakováno. Výsledky byly uspokojivé. Zvýšila se konzumace zeleniny z 0,9 na 2,5 porcí, ovoce z 1,6 na 2,4 porcí a mléčných výrobků z 1,3 na 1,6 porcí. Snížila se konzumace masa a masných výrobků z 1,5 na 1,1 porcí, sladkostí a tuků z 1,4 na 0,8  porcí. Významně se zvýšila frekvence procházek z 1,5 na 4,5. Přitom došlo ke snížení podílu osob s nadváhou z 66 na 49 %, osob s krevním tlakem nad 140/90 mm Hg z 61 na 28 %, ke  snížení celkového průměrného cholesterolu z 6,4 na 5,6 mmol a zvýšení celkového průměrného HDL-cholesterolu z 0,9 na 1,1 mmol.

Došlo tedy nejen ke zlepšení všeobecné informovanosti, ale často ke změně výživových zvyklostí, což se projevilo i v klinických parametrech.

Čes. a Slov. Hygiena, 2, 2005, č. 4, s. 104-109