Bezpečnost potravin

Projekt ICPCNanoNet: první workshop

Vydáno: 29. 5. 2009
Autor:

Uskuteční se v Praze dne 1.6.2009.

Cílem projektu ICPCNanoNet je umožnit širší přístup k vědeckým publikacím z oblasti nanovědy a to v rámci mezinárodní spolupráce partnerských zemí (International Cooperation Partner Countries). Do projektu ICPCNanoNet jsou zapojeni partneři z EU (Velká Británie, Portugalsko, Nizozmeí), Číny, Indie a Ruska. V rámci projektu byl zpřístupněn elektronický archiv vědeckých publikací (Nano Archive).
 
První workshop projektu ICPCNanoNet se uskuteční v Praze dne 1.6.2009 bezprostředně před konáním konference EuroNanoForum 2009 (2.–5.6.2009), kterou organizuje vždy země předsedající EU. Program workshopu.

Související projekty 7. rámcového programu V&V:

 
Expertní analýzy sociálního a ekonomického dopadu nanotechnologií
Podpora mezinárodního dialogu mezi řadou partnerů, která napomůže vytváření regulačních rámců v budoucnosti a k posilování odpovědného vývoje v oblasti nanotechnologie
Původně byl financován prostřednictvím 5. rámcového programu. Od července 2007 funguje jako EEIG (Evropská ekonomická zájmová skupina).
Použití nedestruktivní charakterizace nanomateriálů pomocí techniky polarimetrie a elipsometrie
*) Na projektu spolupracuje Technologické centrum Akademie věd ČR (TC AV ČR)
 
Zdroj: nanoforum.org