Bezpečnost potravin

Projekt FFNet: workshop v Liverpoolu

Vydáno: 23. 3. 2007
Autor: pospisilova

Jsou k dispozici prezentace z workshopu uskutečněného k problematice funkčních potravin v září 2006 v Liverpoolu (Velká Británie).

V pořadí třetí workshop uspořádaný v rámci projektu FFNet se uskutečnil ve dnech 18.–19. září 2006 v Liverpoolu (Velká Británie). Workshop zahrnoval plenární sekce (pro všechny společnosti) a také sekce nově vytvořených PSN (Product Specific Company Networks), tj. sítí vytvořených pro specifické skupiny výrobků:
a) cereální pečivo,
b) mléčné výrobky,
c) oleje/emulze,
d) nápoje.
Bezprostředně po založení začala práce v těchto PSN.
 
Hlavní témata, o kterých se na workshopu hovořilo na plenární úrovni, byla:
– spotřebitelé, strava a zdraví,
– pekařské výrobky a cereální tyčinky,
– legislativní záležitosti, např. nařízení EU o potravinách nového typu, zdravotní a výživová tvrzení v EU,
– případové studie pro funkční potraviny na bázi mléka,
– trendy ve funkčních nápojích, např. u přírodních minerálních vod,
– oleje/emulze s důrazem na zapouzdřování a na funkční potraviny ke snižování cholesterolu.
 
Během workshopu došlo k vytváření nových obchodních kontaktů mezi firmami vyrábějícími funkční potraviny a přísady.
 
Vybrané prezentace na workshopu:
* Sekce 1: Spotřebitelé a zdravá strava
 
* Sekce 2: Pekařské výrobky
 
* Sekce 3: Aktuální legislativa
 
* Sekce 4: Mléčné výrobky
 
* Sekce 5: Nápoje
 
* Sekce 6: Oleje a emulze
 
* Úvod do PSN
 
Informace z 1. workshopu v Turku (Finsko)
Informace z 2. workshopu ve Freisingu (SRN)