Bezpečnost potravin

Program proti IBR je úspěšný

Vydáno: 1. 9. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 1.9.2009.

Razantní a důsledný postup v rámci povinného ozdravovacího programu proti IBR (infekční bovinní rhinotracheitidě) přináší velmi dobré výsledky. Průběžné hodnocení ukazuje, že v roce 2013 je naděje, že by mohlo „být hotovo“. To je velmi optimistický, leč reálný předpoklad.
 
Program jsme zahájili 1. 1. 2006 s tím, že ozdravených chovů skotu bylo na konci roku 2005 19 %, a nyní je jich IBR prostých, tj. ozdravených, téměř 60 % (přesně 57 %). Do konce roku očekáváme další pokrok, neboť již nyní se dokončují vyšetřování u asi tisíce hospodářství. Již v loňském roce jsme mohli na základě rozhodnutí Evropské komise požadovat při dovozu skotu dodatečné garance. To znamená, že jsme chráněni zvenčí. Do ČR tedy může skot jedině za předpokladu, že pochází ze zemí této nákazy prostých, popřípadě ze zemí, kde je úspěšně prováděn program ozdravování.
 
Ti, kdo obchodují živým skotem, zejména plemenným, o který je od nás zájem, již měli možnost ocenit pomoc Státní veterinární správy ČR. To je také podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS ČR cílem našeho státního veterinárního dozoru, kromě ochrany státního území před nákazami zvířat napomáhat i zemědělcům i zpracovatelům a výrobcům potravin živočišného původu uplatnit jak zvířata, tak i produkty na intrakomunitárním trhu i na trhu nečlenských zemí.
 
Je třeba při této příležitosti ocenit přístup, pochopení a podporu Ministerstva zemědělství ČR, dále pak Státní veterinární správy ČR, ale i přístup a zodpovědnost chovatelů skotu i soukromých veterinárních lékařů. Právě díky tomu zřejmě bude moci být program ukončen již po sedmi letech, přičemž podle zkušeností z jiných zemí to obvykle trvá déle, spíš až deset let.
 
Zatím jsou IBR prosté pouze skandinávské země (Dánsko, Finsko, Švédsko a Norsko), Švýcarsko, Rakousko, dva regiony Německa (Oberpfaltz a Oberfranken v Bavorsku) a jedna provincie v Itálii (provincie Bolzano). Na ostatních územích Německo i Itálie dále ozdravují.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR