Bezpečnost potravin

Prognóza růstu cen potravin

Vydáno: 16. 9. 2002
Autor:

povodeň 2002, růst cen potravin, pekařské výrobky, vliv DPH, vliv regulované ceny cukru, vliv cen nafty, nižší výnosy obilovin a olejnin

Zdražení potravin po vánocích předpokládá president Potravinářské komory ČR Camplík. Je důsledkem více faktorů, mezi nimi i očekávaného zvýšení DPH z 5 na 7 %, dále zvýšení regulované ceny cukru z 16,50 na 17,30 Kč/kg, předpokládaných nižších výnosů u obilovin a olejnin, zvýšení cen nafty. První úpravy cen od října 2002 lze očekávat u pekařských výrobků, které vychází z cca 10 % zdražení mouk v důsledku vyšší nákupní ceny Státního zemědělského intervenčního fondu. Přímý dopad úpravy cen na spotřebitele bude záviset na obchodnících.

Po vánocích mohou ceny potravin mírně stoupnout, Metro, dne 6.9.2002, s.1