Bezpečnost potravin

Problémy s rezidui hormonu ve vepřovém mase v Holandsku

Vydáno: 7. 9. 2002
Autor:

vepřové maso, Holandsko, rezidua progesteronu, řešení problému

Holandští chovatelé prasat chtějí 6. srpna začít likvidovat svá zvířata v úsilí zbavit se problémů, pocházejících z krmiv kontaminovaných hormonem medroxyprogesteron acetátem (MPA). Dotčené farmy dostaly podezřelý glukózový sirup pro domácí výrobu krmiv přímo od belgického zpracovatele – firmy Bioland a má se za to, že představují vysoké riziko pro potravní řetězec lidí. Tento problém vznikl kvůli tomu, že 77 holandských výroben krmiv nakoupilo glukózový sirup pocházející z irské farmaceutické společnosti, která potahuje tablety určené pro hormonální substituční terapii. Mluvčí holandského ministerstva zemědělství sdělil, že těmto farmám byla poskytnuta možnost volby – buď mohou testovat maso na rezidua hormonů a pak jej prodávat, nebo likvidovat svá zvířata. Podle sdělení  Unie holandských farmářů se 27 farem z celkového počtu 55 dotčených rozhodlo pro alternativu porazit 50 000 prasat, protože náklady na testování jsou příliš vysoké -120 liber na každé zvíře. Farmáři stále jednají o možnosti kompenzací. Některé skupiny spotřebitelů lobovaly u vlády, aby nechala zvířata žít. Ale i kdyby zákon EU dovolil farmářům prodávat maso na domácím trhu, supermarkety sdělily, že ho od nich nebudou odebírat. Vznikl tak těžko řešitelný problém.
Farmers Weekly, 137, 2002, č. 5, s. 8     (Vo)