Bezpečnost potravin

Problémy s prokazováním zdravotního účinku

Vydáno: 14. 10. 2008
Autor:

U většiny tvrzení, která EFSA posuzuje, chybějí intervenční studie. Při prvním posuzování uspěl jen Unilever s tvrzením ohledně fytosterolů snižujících hladinu cholesterolu.

Podle nařízení 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzeních bude možno používat jen schválená tvrzení. Požaduje se, aby tvrzení bylo pravdivé a vědecky podložené, tzn. aby zájemci o používání konkrétních tvrzení dodali dostatečně průkazné vědecké argumenty o zdravotních účincích. Mezi ty patří především výsledky intervenčních studií prokazující oprávněnost tvrzení. Jenže provedení intervenční studie není levné. V případě tvrzení zaměřených na účinek u dětí musí být např. sledovány nejméně dvě skupiny po 100 dětech po dobu nejméně půl roku. Přitom není snadné kontrolovat, zda sledované výrobky jsou konzumovány skutečně patřičnými dětmi nebo, zda je nesnědí jejich rodiče či sourozenci. Dobře metodicky vedená studie v Kielu stála ca 0,5 mil. EUR.
EFSA má za úkol posoudit asi 3 000 tvrzení navržených národními institucemi. K bouřlivým diskusím došlo, když bylo posouzeno prvních osm tvrzení. Sedm z nich bylo zcela zamítnuto, jen jedno přijato s podmínkou. Některá tvrzení nebyla schválena proto, že výrobek neobsahuje více příslušných nutrientů, než lze přijmout vyváženou smíšenou stravou, jiná proto, že neexistují dostatečné vědecké podklady.
Společnost Unilever uspěla s tvrzením ohledně vlivu přidaného fytosterolu na snížení cholesterolu. Ale ani v tomto případě však podle úřadu EFSA neexistuje přímý důkaz o snížení rizika infarktu v důsledku snížení hladiny cholesterolu. Bylo uznáno tvrzení „Rostlinné steroly se osvědčily při snižování cholesterolui v krvi. Snížení cholesterolu v krvi může snížit riziko cévních srdečních onemocnění“. Navíc musí být uváděno, že výrobek mají konzumovat jen osoby, které chtějí nebo musí snižovat cholesterol.
Otevřené možná zůstává projednávání dalšího tvrzení společnosti Unilever ohledně vlivu kyseliny linolenové (ALA) a linolové (LA) na zdravý vývoj dětí. Panel NDA sice považuje vliv těchto esenciálních mastných kyselin za prokázaný, ale vzhledem k malým množstvím, která jsou zapotřebí (LA jen 1 %, ALA 0,2 % z celkového energetického příjmu), lze potřebného příjmu dosáhnout vyváženou stravou.
Irská mlékařská rada např. podala návrhy: „Mléko a sýry podporují zdraví zubů u dětí“ a „Tři porce mléčných výrobků denně prospívají zdravé tělesné hmotnosti dětí a dospívajících“. EFSA však neuznal termín „podporují zdraví zubů“ za dostatečně prokázaný intervenčními studiemi. V případě druhého tvrzení byl problém v tom, že nebylo specifikováno složení mléčných výrobků. Nestačilo ani to, že byla specifikována velikost porce (200 ml mléka, 28 g sýra, 125 ml jogurtu). Navíc z 12 uvedených studií jen čtyři prokázaly souvislost mezi přijmem mléčných výrobků a BMI. Úřadu EFSA tedy nestačí všeobecně uznávaný názor o příznivých účincích mléka.

Dtsch. Milchwirtschaft, 59, 2008, č. 18, s.658