Bezpečnost potravin

Problematika welfare a chovu hospodářských zvířat

Vydáno: 25. 11. 2004
Autor:

Seznámit chovatelskou veřejnost se zásadami welfare v chovu hospodářských zvířat, zejména dojných krav, dle norem a standardů ČR a EU.

Identifikační číslo projektu:

41111

Návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření OP

Opatření 1.1.

Téma projektu:

Problematika welfare a chovu hospodářských zvířat

 

Cíle vzdělávání:

 

Seznámit chovatelskou veřejnost se zásadami welfare v chovu hospodářských zvířat, zejména dojných krav, dle norem a standardů ČR a EU.

 

Cílová skupina účastníků:

Majitelé chovů, chovatelé, zootechnici, manažeři zemědělských podniků, majitelé zemědělských farem

Region/y realizace:

Celá ČR

Předpokládaná časová dotace:

8hodinový kurz 26 × opakovat = 208 výukových hodin

Přibližný termín realizace:

 

únor 2005 – červen 2006

Požadavek vstupního hodnocení účastníků:

Ne

Požadavek výstupního hodnocení účastníků:

Ne

Certifikace účastníků:

Osvědčení o účasti

Hodnocení kurzu účastníky:

Je požadováno

Předpokládaný celkový počet proškolených účastníků (minimální počet účastníků 1 kurzu je 12 osob):

800

Finanční limit projektu:

1 040 000,- Kč