Bezpečnost potravin

Problematika alimentárních infekcí způsobených Listeria monocytogenes

Vydáno: 20. 1. 2010
Autor: berankova1

Listeria monocytogenes způsobuje alimentární infekce nebezpečné především pro osoby se sníženou odolností. Listerie je odolná vůči chladu, vyšší koncentraci soli i ochranné atmosféře.

Listerie jsou ubikvitérní („všudypřítomné“) mikroorganismy, které se běžně vyskytují v přírodě, na rostlinách, v krmivech pro zvířata i u zvířat samotných. Patogenní pro člověka je především druh Lysteria monocytogenes, který způsobuje především alimentární infekci (tzn. naprostá většina lidí se nakazí konzumací potravin obsahujících listerie).
Na rozdíl od ostatních alimentárních patogenů jsou listerie schopné růst při chladničkové teplotě a množit se již od teploty 1,5 °C.
K dalším tradičním způsobům konzervace potravin patří solení, listerie však tolerují relativně vyšší obsah soli. Tyto bakterie jsou také schopné množit se i v potravinách, které jsou zabaleny v ochranné atmosféře, či tvořit biofilm na nepřístupných místech potravinářských technologií.
Onemocnění způsobená listeriemi nejsou tak častá jako jiné bakteriální alimentární infekce jako např. kampylobakterové nebo salmonelózy. Problém je však, že v případě listeriózy se jedná o závažná život ohrožující onemocnění, která v některých případech končí smrtí nemocného.
Listerie vykazují tkáňový tropismus k centrálnímu nervovému systému a placentě. Listeria monocytogenes je intracelulární parazit. Nejčastější vstupní branou infekce je sliznice trávicího traktu. Do rizikové skupiny, citlivé vůči infekci,  patří především osoby se sníženou odolností (imunosuprese, diabetes, nádorová onemocnění, alkoholismus atp.), senioři, ale i osoby s fyziologickou zátěží (těhotné ženy).
Listerióza se liší od ostatních bakteriálních alimentárních infekcí délkou inkubační doby, která může být na rozdíl od kampylobakteriózy a salmonelózy (několik dnů) až několik desítek dnů.
Podle poslední Souhrnné zprávy Společenství (Trends and Sources of Zoonose and Zoonotic Agents in the European Union in 2007) bylo v roce 2007 hlášeno na území EU 1 558 případů humánní listeriózy (0,3 případy onemocnění na 100 000 obyvatel). Nejvíce postiženou kategoriií v EU byla skupina seniorů nad 65 let, na druhém místě nejmladší věková skupina 0 až 4 letých.
ČR vykázala v roce 2008 celkem 37 případů onemocnění (0,36/100 000 obyvatel).

V roce 2008 byly v ČR problémovou komoditou s nejvyšším procentem nevyhovujících vzorků suroviny a masné polotovary, stěry z potravinářských provozů, ale také potraviny rostlinného původu.
(MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA; Státní veterinární ústav Olomouc)

Potravinářská Revue 6, 2009, č.7, s.35-36
objednávka kopie článku

Přítomnost mikroorganismu Listeria monocytogenes v potravinářském prostředí
Výskyt listerií v Evropě

A-Z slovník Bezpečnosti potravin: Listeria monocytogenes
                                                Listerióza