Bezpečnost potravin

Probiotické bakterie zmírňují syndrom dráždivého trakčníku

Vydáno: 8. 4. 2005
Autor:

Irští výzkumníci zjistili, že pití nápoje obsahujícího probiotické bakterie Bifidobacterium infantis 35624 zmírňuje symptomy syndromu dráždivého trakčníku (IBS) ve stejné míře jako podávání léků určených k léčbě tohoto onemocnění.

Tým pracovníků z Alimentary Pharmabiotic Centre (APC), ustaveného v loňském roce na irské University College Cork (UCC), zjistil, že pití nápoje obsahujícího probiotické bakterie zmírňuje symptomy syndromu dráždivého trakčníku (IBS) ve stejné míře jako podávání léků určených k léčbě tohoto onemocnění. V rámci šetření vlivu bakterií na stav trávicího ústrojí zjistili, že pacienti, kteří denně pili sladovaný mléčný nápoj obsahující Bifidobacterium infantis 35624 po dobu osmi týdnů pociťovali celkové zmírnění všech symptomů, bolestí břicha a nevolnosti. Zmírnění symptomů po konzumaci nápoje s bifidobakteriemi bylo srovnatelné se zmírněním vyvolaným užíváním léku Zelnorm (tegaserod) a Lotronex (alosetron), což jsou preparáty nedávno schválené k léčbě IBS. IBS je dlouhodobý stav, který je charakterizován křečemi, průjmy a zácpou. Tímto onemocněním trpí asi 10 až 15 % irské populace a zhruba stejné procento případů je i v dalších západních zemích. Přesné příčiny IBS nejsou dosud plně známy a proto neexistuje ani zcela odpovídající léčba. Léčení se zaměřuje na zmírňování symptomů, ale léky, s různou koncentrací lékové formy, nepůsobí na všechny pacienty stejně. Výsledky studie vypadají v tomto směru v porovnání s farmaky velmi slibně. Probiotika jsou minimálně stejně účinná jako v současné době dostupné léky, přičemž probiotika mají rovněž velmi vysoký bezpečnostní profil. Léčba jinými probiotickými bakteriemi, Lactobacillus salivarius UCC4331, které byly rovněž izolovány v Centru, nemá na rozdíl od Bifidobacterium infantis větší účinek na symptomy IBS než placebo nápoj. Oba izolované kmeny, patentované irskou univerzitou (UCC), vykazují v laboratorních studiích zajímavé vlastnosti. Předchozí výzkumy probiotických preparátů se prováděly pouze v malém rozsahu, s použitím různých probiotik, rozdílných velikostí dávek a při různých definicích IBS. Irská studie je jedním z prvních seriózních šetření prováděných s akceptováním příslušných standardů. V průběhu výzkumu, jehož výsledky byly publikovány v březnovém čísle časopisu Gastroenterology, 77 pacientů s IBS pilo každé ráno sladovaný mléčný nápoj, který obsahoval L. salivarius, resp. B. infantis, nebo neobsahoval žádné přidané bakterie, a zaznamenávali své symptomy. Na základě výsledků autoři vyslovili domněnku, že jedním z faktorů IBS je zánět, a že některé bakterie mohou tento zánět redukovat. Tento názor je podporován důkazy o změnách v poměru cytokinu po probiotické  léčbě. V současné době probíhají další klinické experimenty a pokračuje výzkum mechanismu působení probiotických bakterií. Žádný ze sledovaných kmenů není v současné době komerčně dostupný, Centrum ale jedná se společností Procter  Gamble o výrobě nových produktů s obsahem těchto bifidobakterií. 
http://www.nutraingredients.com