Bezpečnost potravin

PRO-BIO tvrdí, že v případě biomouky nechybovalo

Vydáno: 27. 8. 2005
Autor:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila na základě výsledků testů potravin stáhnout z prodeje pohankovou biomouku firmy Pro-Bio. Obal totiž neobsahoval označení, že mouka obsahuje lepek a výrobce se tak dopustil klamání spotřebitele. Pro pacienty trpící alergií na lepek (tzv. celiakií) mohlo neoznačení znamenat ohrožení jejich zdraví.

Podle SZPI nemůže spotřebitel ve složení pohankové mouky obsah lepku předpokládat, a proto musí být na jeho přítomnost upozorněn na obalu. Analýza lepek prokázala, mouka však patřičné upozornění nenesla. Ředitel firmy Pro-Bio Martin Hutař se domnívá, že se jeho firma ničeho nedopustila. „Vycházeli jsme z vyhlášky 113/2005, která začala platit letos v březnu. V ní je paragraf 14 o přechodných ustanoveních, který hovoří o tom, že potraviny označené podle dosavadních právních předpisů lze uvádět do oběhu nejpozději do 24. listopadu 2005. Potraviny, které byly uvedeny do oběhu nebo označeny před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zásob.“

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce však tvrdí, že vyhláška č. 113/2005 zrušila původní vyhlášku 324/1997 Sb. „To znamená, že od 4. března 2005 platí pouze vyhláška 113/2005. Výrobky uvedené do oběhu po datu 4. března 2005 nelze hodnotit dle staré a již neplatné vyhlášky. Stará vyhláška se vztahuje jen na výrobky vyrobené a uvedené na trh před dnem platnosti nové vyhlášky 113/2005,“ píše Pavla Burešová ze SZPI a dodává, že pohanková biomouka firmy Pro-Bio byla vyrobena 10. 5. 2005 a hodnotila se tedy dle nové vyhlášky 113/2005, z které vyplývá povinnost uvést alergenní složku. „Ale je pravda, že přechodné období je ve vyhlášce uvedeno možná trošku nesrozumitelně,“ připouští Pavla Burešová. „V každém případě došlo ke klamání z hlediska obsahu lepku. I podle staré vyhlášky by byla povinnost uvést rostlinný původ škrobu.“

 

„S tímto výkladem se Pro-Bio neztotožňuje,“ konstatuje Martin Hutař. „Podle tohoto výkladu tak nebyla dána vůbec žádná doba na doběh již natištěných obalů a etiket, textové úpravy nových etiket a potřebné kontrolní rozbory surovin.“ Nicméně inkriminovaná mouka, cca 95 kg, je stažena a bude doplněna o upozornění pro celiaky.

 

Firmě Pro-Bio hrozí za neuvedení značení hrozí pokuta, o jejíž výši rozhodne komise potravinářské inspekce. „V úvahu se bere celá řada faktorů včetně návrhu inspektora. V zákoně je uvedena maximální výše pokuty 3 mil. Kč, ale předpokládám, že se výše pokuty bude pohybovat spíše v jednotkách než desítkách tisíc korun,“ říká k výši možné pokuty Jindřich Smička, ředitel inspektorátu v Olomouci a předseda komise SZPI.

 

Martin Mach, Ekolist, 24. 8. 2005