Bezpečnost potravin

Příznivý vliv n-3 mastných kyselin na poruchy srdečního rytmu

Vydáno: 10. 10. 2002
Autor:

studie s 18 pacienty, nadějná možnost prevence infarktu

Riziko kardiovaskulárních chorob je způsobeno řadou faktorů. Vedle lipidů a krevního tlaku k nim patří také poruchy srážlivosti krve a poruchy srdečního rytmu. n-3 mastné kyseliny zřejmě působí proti všem faktorům které zvyšují riziko srdečního infarktu.
Z hlediska jejich vlivu na poruchy srdečního rytmu byla prováděna studie s 18 pacienty s kombinovanou hyperlipidemií (hyperlipoproteinemií typu IIb), kteří během 4 měsíců konzumovali stravu bohatou na ryby (3 konzervy makrel týdně). Vedle očekávaného poklesu celkového a LDL-cholesterolu, triacylglycerolů, tromboxanu B2 a krevního tlaku došlo také k značnému snížení supraventrikulární a ventrikulární (komorové) extrasystoly. V kontrolní skupině nedošlo k žádným změnám. Tyto nálezy hovoří ve prospěch dosud málo sledovaného antiarytmického účinku n-3 mastných kyselin. Toto může alespoň zčásti vysvětlit jejich příznivý vliv v sekundární profylaxi srdečních infarktů.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, č. 5, s. 178–181