Bezpečnost potravin

Příznivý vliv mléčných výrobků na snížení rizika srdečních onemocnění

Vydáno: 2. 11. 2010
Autor:

Švédská studie dokládá příznivý vliv mléčných výrobků na zdraví sdrce na rozdíl od tvrzení o jejich škodlivém vlivu vzhledem k obsahu nasycených tuků.

Skupina švédských vědců se zaměřila na analýzu dat od 444 pacientů se srdečním infaktem v porovnání s 556 zdravými osobami. Sledovali hladinu kyseliny pentadekanové a heptadekanové jako biomarkerů konzumace mléčného tuku a porovnávali tyto hodnoty s údaji o prvním výskytu srdečního infarktu. Výsledky prokázaly, že na rozdíl od často uváděného negativního vlivu nasycených mastných kyselin se konzumace mléčných výrobků projevuje snížením rizika prvního výskytu srdečního infarktu.

Studie je popsána v American Journal of Clinical Nutrition, 9 June 2010.


Dairy Industries, 75, 2010, č. 8, s. 8