Bezpečnost potravin

Příznivé výsledky monitoringu potravin v Německu

Vydáno: 6. 12. 2002
Autor:

Výsledky monitoringu potravin prováděného v SRN jsou velmi pozitivní. Jen 1,6 % výrobků z celkem 4 818 zkoušených vzorků obsahovalo nežádoucí látky nad stanovený limit.

V době, kdy je důvěra spotřebitelů téměř denně vystavována zkouškám kvůli řadě potravinových skandálů, poskytuje Monitoring 2000 prováděný v SRN velmi dobrý pohled na německý trh s potravinami. Jen 1,6 % výrobků z celkem 4 818 zkoušených vzorků obsahovalo nežádoucí látky nad stanovený limit.
Bylo vyšetřováno 23 druhů potravin tuzemského i zahraničního původu z hlediska 180 složek včetně reziduí prostředků na ochranu rostlin a jejich metabolitů, organických škodlivin z prostředí, mykotoxinů, těžkých kovů, dusičnanů a benzo(a)pyrenu. Vzorky byly odebírány v obchodě, u výrobců i dovozců.
Vedle rutinní kontroly v rámci úředního dozoru je monitoring doplňkovým nástrojem k preventivní zdravotní ochraně spotřebitele. Odběr vzorků i analýzy se v zemích SRN již od r. 1995 provádějí podle plánu stanoveného Spolkovým institutem pro zdravotní ochranu spotřebitele a veterinární medicínu (BgVV) a výsledky mají dobrou vypovídací schopnost. Složky, které jsou sledovány, jsou zvoleny specificky podle výrobků odborníky z jednotlivých spolkových zemí, Spolkovým biologickým ústavem a BgVV. Při monitoringu jsou sledovány např. látky, jejichž použití v příslušných potravinách je povoleno, a přichází tedy v úvahu výskyt jejich reziduí. Bez povšimnutí jsou ponechány látky, jejichž používání je již řadu let nepřípustné, a jen jejich ilegální použití by mohlo vést k výskytu reziduí (případ nitrofenu). Tyto látky jsou sledovány v rámci úředního dozoru. Všech 1373 vzorků potravin rostlinného původu v r. 2000 bylo z hlediska nitrofenu negativních.
Konkrétní výsledky monitoringu:
– v převážné části vzorků nebyla zjištěna žádná nebo jen stopová znečistění,
– v 1,6 % vzorků překračoval obsah nežádoucích látek zákonně stanovené limity,
– špatný výsledek byl zjištěn v případě okurek, kde byly limity prostředků na ochranu rostlin překročeny v 10,7 %. Okurky proto musí být před konzumací nebo úpravou důkladně omyty nebo oloupány,
– kojenecká a dětská výživa, pro kterou platí obzvlášť přísná pravidla, prakticky neobsahovala žádné škodlivé látky; nevýznamná kontaminace byla zjištěna v ovocné kaši,
– obsah dusičnanů byl s výjimkou čínského zelí nepatrný,
– slunečnicová semena a arašídy byly kontaminovány kadmiem,
– arašídy se vyznačovaly zvýšeným obsahem aflatoxinů,
– zatímco limitní hodnoty pro benzo(a)pyren v šunkách byly vesměs dodrženy, byla tato látka zjištěna ve více než polovině olivových olejů, avšak většinou v nepatrných koncentracích,
– v lososech bylo zjištěno olovo, kadmium a rtuť, avšak v nízkých koncentracích.
Ernährungs-Umschau, 49, 2002, č. 9, s. 364