Bezpečnost potravin

Příznivé účinky ovesné vlákniny se mohou zpracováním zničit

Vydáno: 1. 10. 2003
Autor:

Účinky rozpustné ovesné vlákniny na snižování rizika kardiovaskulárních onemocnění mohou být negativně ovlivňovány konzistencí nebo způsobem zpracování příslušné potraviny.

Pokud výrobci potravin usilují u svých výrobků o zvýšení příznivého zdravotního působení rozpustné ovesné vlákniny na zdraví, musejí brát v potaz souhrnně veškeré účinky stravy. Přání zvyšovat prodej potravin prostřednictvím zdůrazňování zdravotních aspektů, ale může být omezeno novými vědeckými poznatky. Řada výzkumů prokázala, že oves napomáhá snižovat riziko kardiovaskulárních onemocnění, což bylo navíc zdůrazněno i schválením zdravotního tvrzení o příznivých účincích americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Nedávná studie nizozemských vědců z univerzity v Maastrichtu ale naznačila, že ovesný ß-glukan, konzumovaný formou chleba nebo biskvitů nemá na snižování LDL-cholesterolu v zásadě žádný vliv. Výsledky dalšího výzkumu, publikované v srpnovém vydání časopisu American Journal of Clinical Nutrition, ale ukázaly, že pomerančový džus fortifikovaný rozpustnou ovesnou vlákninou hladinu cholesterolu výrazně snižuje. Nizozemští výzkumníci během provedené studie podávali 48 účastníkům (21 mužů, 27 žen) po dobu prvních tří týdnů kontrolní chléb a biskvity (vyrobené s přídavkem pšeničné vlákniny), další týden pak náhodně vybraní jedinci konzumovali buď kontrolní výrobky, nebo chléb a biskvity bohaté na ß-glukan. Průměrný denní příjem ß-glukanu byl 5,9 g. Žádné rozdíly ve hladině LDL-cholesterolu mezi těmito dvěma skupinami ale nebyly zaznamenány. Při druhé studii bylo náhodně z původních 48 vybráno 25 osob (10 mužů a 15 žen), kterým byl podáván pomerančový džus obsahující buď pšeničnou vlákninu nebo ß-glukan z ovesných otrub. Nápoj s ß-glukanem ve srovnání s ostatními nápoji významně snižoval LDL-cholesterol na 0,26 mmol/l) a zlepšoval poměr celkového a HDL-cholesterolu. Podle názoru výzkumníků vykazuje struktura/konzistence potraviny nebo postup jejího zpracování, event. obojí, negativní vliv na cholesterolemické vlastnosti ß-glukanu. Evropská komise nedávno publikovala předběžný návrh na zdravotní a nutriční tvrzení, která by měla být uzákoněna v roce 2005.
American Journal of Clinical Nutrition, 78, 2003, č. 2, s. 221–227