Bezpečnost potravin

Příznivé stanovisko EFSA k droždí se selenem

Vydáno: 31. 8. 2008
Autor:

Kvasinky obsahující nejvýše 2,5 mg selenu/g, a to převážně ve formě selenomethioninu, neznamenají riziko.

Panel pro potravinová aditiva, aromata, pomocné látky a materiály v kontaktu s potravinami zpracoval na žádost Komise v červenci 2008 stanovisko ke kvasinkám obohaceným selenem a jejich přidávání do potravin pro zvláštní výživu včetně suplementů.
Již předtím stanovill Vědecký výbor pro potraviny (SCF) hodnotu tolerovatelného denního příjmu (TDI) pro selen a také stanovisko k selenu v kojenecké stravě.
Stanovisko panelu EFSA se týkalo pouze kvasinek, v nichž je nejvýše 2,5 mg selenu/g a tento je převážně ve formě selenomethioninu (60 – 85 %) a selenocysteinu (2 – 4 %). Anorganické formy selenu tvoří nejvýše 1 % a nejsou mezi nimi nebezpečné látky. Absorpce selenu z organických sloučenin je 1,5 až 2násobná proti anorganickým sloučeninám a jednou absorbovaný organický selen je v důsledku svého metabolismu je v těle dlouhodoběji uchováván jako selenoprotein, a sice především v kosterní svalovině, játrech erytrocytech a albuminu plasmy, z nichž může být v případě potřeby využíván.
Selen je toxický při dlouhodobých dávkách 3200-6990 mg/den (Jižní Dakota, Venezuela, Čína), zatímco při dlouhodobém příjmu a 240-1510 µg /den k selenóze nedochází. Dlouhodobě lze přijímat I více než 1000 µg bez negativní reakce. U kojících matek se ukázalo, že přijímaný selen nepřechází v nežádoucím množství do mléka.
Dolní limit doporučovaný SCF pro děti od 1 do 3 let je 60 µg/den a limit doporučovaný Food and Nutrition Board pro děti 0 až 12 měsíců je 45–60 µg/den.
Experimenty na zvířatech prokázaly, že toxicita organického selenuje bez ohledu na jeho vyšší biovyužitelnost menší než toxicita organických forem.
Panel usoudil, že droždí obohacené selenem může být do suplementů aplikováno v množství 30-200 mg, což znamená 50-200 µg selenu denně, I když žadatelé předpokládali množství 100 µg nebo méně v denní dávce.
Průměrný denní příjem evropanů je 27-70 µg/den; vyšší je ve Finsku, kde je přidáván do hnojiv. Pokud suplement obsahuje 200 µg, dosáhne se denního příjmu 270 µg, což je hluboko pod rizikovou dávkou. Pouze osoby konzumující obiloviny obohacené selenem by mohly překročit TDI.
Závěr zní, že droždí se selenem neznamená při uvedeném množství riziko.