Bezpečnost potravin

Přítomnost tuků v potravinách

Vydáno: 11. 1. 2008
Autor:

Američané si stále více uvědomují nebezpečí přílišné konzumace tuků.

Informovanost spotřebitelů o tzv. špatných tucích, trans mastných kyselinách a nasycených tucích, je třeba neustále zvyšovat. Tato skutečnost byla zveřejněna v přehledu Americké asociace pro výzkum srdečních onemocnění. Většina Američanů ale neví, v jakých potravinách, včetně masných výrobků, se tyto sledované tuky vyskytují. Průzkum ukazuje, že 92 procent spotřebitelů bylo informováno o trans tucích. Od roku 2006 byl zaznamenán prudký nárůst z původních 84 procent. Ale jen 21 procent obyvatel může jmenovat tři potravinové zdroje samotných trans tuků.

A zatímco je 93 procent spotřebitelů informováno o nasycených tucích, pouze 30 procent umí vyjmenovat tři potravinové zdroje samotných nasycených tuků. To lze považovat za dobrou informovanost.
Nedostatečné uvědomování si těchto informací o tucích je podle výše uvedené asociace rizikové a mohlo by vést k nárůstu srdečních onemocnění. Od roku 2006 bylo zvýšeno z 63 procent na 73 procent v roce 2007 sledování trans tuků a od 73 procent na 77 procent u nasycených tuků.
Spotřebitelé také častěji dávají přednost zdravému stravování, které částečně vede ke snižování obsahu trans tuků. V potravinářských obchodech bývají potraviny, které jsou uváděny do oběhu, označovány informacemi o zdravotních účincích potravin,. Tyto informace bývají uvedeny i u jídel podávaných v restauracích. Jen malé procento Američanů si uvědomuje důležitost orientovat se podle poskytnutých informací. Vědí, že je potřeba pro stravování volit vhodné potraviny.