Bezpečnost potravin

Příspěvek k řešení problému reziduí zakázaných pesticidů

Vydáno: 13. 11. 2003
Autor:

Problém výskytu nepovolených reziduí pesticidů v zimním salátu chce britské ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a rozvoj venkova řešit nově vypracovaným programem testování a monitorování salátu v celém řetězci od pěstitele až po maloobchod.

Britské ministerstvo pro životní prostředí, potraviny a rozvoj venkova (DEFRA) vyhlásilo program k řešení problému reziduí nepovolených pesticidů v zimním salátu. Nedávno publikovaná výroční zpráva Výboru pro rezidua pesticidů za rok 2002 sice konstatovala, že ze 4 000 testovaných vzorků obsahovalo nepovolená rezidua pouhé 1 %, u zimního salátu ale tento problém stále existuje a předchozí pokusy o jeho řešení  nebyly příliš úspěšné. Proto budou v období 2003/2004 u zimního salátu odebírány vzorky a prováděn monitoring na všech místech v celém produkčním a dodavatelském řetězci a současně bude vydán pro pěstitele novelizovaný a doplněný informační leták o správné pěstitelské praxi. V případě nutnosti hodlá ministerstvo prosazovat proti pěstitelům a maloobchodníkům tvrdé postihy, event. zvažovat i soudní žaloby. Více informací na adrese
http://www.foodsafetytoday.com