Bezpečnost potravin

Příspěvek k objasnění vztahu tuk – diabetes

Vydáno: 15. 3. 2003
Autor:

Nově objevené receptory FFAR, které jsou aktivovány mastnými kyselinami, mají zřejmě spojitost se vznikem diabetu.

Podle výsledků výzkumu prováděného švédskými pracovníky Neurocentra při univerzitě v Lundu může mít tělesný tuk funkci signální látky a aktivovat receptor v buňkách orgánů jako jsou játra a srdce. Tento poznatek nabízí nové možnosti pro vysvětlení geneze diabetu. Byl objeven receptor, resp. celá rodina receptorů, které jsou aktivovány mastnými kyselinami s krátkými, středně dlouhými a dlouhými řetězci. Tyto receptory byly označeny jako FFAR (free fatty acid receptors). Skutečnost, že tuky mohou fungovat jako signální substance k aktivaci pochodů uvnitř buňky je zcela novým pohledem. Nově objevené receptory mají jasnou souvislost s diabetem: jsou ovlivňovány moderními léky na diabetes (tzv. glitazony, látky stimulující sekreci inzulinu)), a vyskytují se na povrchu buněk přesně těch orgánů, které se účastní metabolismu cukru – jater, svalů a slinivky břišní. Objevení FFAR může být základem pro nové vysvětlení spojitosti mezi tukem a diabetem, a může napomoci objasnit duální úlohu tuku v těle, který působí jednak jako látka esenciální pro život, jednak jako potenciální škodlivina. Výzkumný tým rovněž prokázal, že nově objevené receptory se nalézají i v mozku. V tomto kontextu lze možná hledat souvislost mezi důležitostí tuku pro vývoj mozku, resp. vznik mozkových poruch, jako je kupříkladu Parkinsonova nemoc. Dále bylo zjištěno, že stimulace receptorů zvyšuje intracelulární koncentraci vápníku. Podrobné závěry výzkumu jsou uvedeny v posledním čísle časopisu Biochemical and Biophysical Research Communications.
Biochem. Biophys. Res. Commun. , 301, 2003, s. 406–410