Bezpečnost potravin

Příspěvek evropského výzkumu k analýze rizika

Vydáno: 11. 4. 2002
Autor:

5. rámcový program EU, program Evropské komise: Kvalita života a řízení živých zdrojů, klíčová akce 1: Potraviny, výživa a zdraví, rizika z potravin

Výzkumný program Evropské komise „Kvalita života a živé zdroje“, klíčová akce 1–„Zdraví, potraviny a výživa“, si klade za cíl mimo jiného zajišťovat zdravé, nezávadné a vysoce kvalitní potraviny a současně zvyšovat konkurenceschopnost evropského potravinářského průmyslu.
Po vyhlášení programu v r. 1999 byla zahájena řada výzkumných projektů, které se zaměřují na nezávadnoost potravin, výživu a analýzu rizika. Uvedené projekty mají napomáhat tomu, aby legislativní předpisy EU týkající se nezávadnosti potravin byly založeny především na vědeckých poznatcích a aby se zvýšila konkurenceschopnost evropských potravin a evropského potravinářského průmyslu. Zdůrazňuje se také, aby na těchto projektech spolupracovalo více partnerů z různých sektorů.
V Potravinářských aktualitách č. 4/2002 je uveden přehled oblastí, do kterých jednotlivé projekty spadají, zaměření čtrnácti projektů a délka jejich trvání.
Food Additives and Contaminants, 18, 2001, č. 12, s. 1135–1140