Bezpečnost potravin

Přísnější pravidla pro minerální vody v EU

Vydáno: 9. 7. 2003
Autor:

Směrnice Komise ES č. 2003/40 stanovuje limity koncentrací 15 složek, dále požadavky na označování složení minerálních vod a podmínky pro používání vzduchu obohaceného ozónem při zpracování minerálních a pramenitých vod. Minerální vody obsahující více než 1,5 mg fluoridu v litru budou muset uvádět varování před konzumací kojenci a malými dětmi.

Podle směrnice Komise EU č. 2003/40 z 16. 5. 2003 budou platit přísnější pravidla pro přírodní minerální vody (OJ L 126, 22.06.2003). Zpřísnění se týká limitních hodnot pro řadu obsažených složek a dále pravidel označování složení minerálních vod.
Minerální vody obsahující více než 1,5 mg fluoridu v litru budou muset od poloviny roku 2004 v označení uvádět, že voda není vhodná k pravidelné konzumaci kojenci a malými dětmi. Pro tuto skupinu konzumentů může být fluor z hlediska dlouhodobého příjmu škodlivý (může dojít až k fluoróze). Průzkum ukázal, že některé minerální vody obsahují dokonce více než 5 mg/l fluoridu a více než třetina obsahuje více než 1,5 mg/l.
Budou platit i nová pravidla pro ošetření minerálních vod vzduchem obohaceným ozónem, a sice v tom smyslu, že aplikace tohoto postupu musí být ohlášena a schválena kompetentním orgánem, ošetření nesmí způsobit změny fyzikálně-chemických vlastností a voda musí být patřičně označena.
Nově jsou stanoveny limity pro látky přírodního původu, jejichž dlouhodobý přísun ve vyšších dávkách může skrývat zdravotní riziko. Pokud budou tyto meze v přírodní minerální vodě překročeny, musí být voda patřičně upravena.  Limitní hodnoty jsou uvedeny v příloze I:

Složka Max. limit (mg/l)
antimon 0,0050
arsen 0,010
baryum 1,0
kadmium 0,003
chróm 0,050
měď 1,0
kyanidy 0,070
fluoridy 5,0
olovo 0,010
mangan 0,50
rtuť 0,0010
nikl 0,020
dusičnany 50
dusitany 0,1
selen 0,010

Limit pro bór bude stanoven do 1. 1. 2004, pokud stanovisko EFSA rozhodne, že je to nutné.
Vzhledem tomu, že takové postupy vyžadují značné investice, mají producenti čas na přípravu do konce roku 2005. Pro fluorid a nikl bude platit přechodná doba do začátku roku 2008.
Lebensm. Ztg., 2002, č. 51, s. 22
EU Food Law, 2002, č. 132, s. 5
EU Food Law, 2003, č. 138, s. 15-16