Bezpečnost potravin

Přísnější mikrobiologické normy pro potraviny v EU

Vydáno: 14. 12. 2003
Autor:

Komise EU se rozhodla pro zpřísnění mikrobiologických předpisů a vypracovává návrh nařízení.

Výrobci by měli být povinni při výrobě hotových pokrmů odebírat vzorky z výrobních prostor a ze zařízení pro stanovení Listeria monocytogenes. V případě překročení takových stanovených limitů by podnik musel přijmout opatření k nápravě. Hotové pokrmy by se posuzovaly z hlediska listerií na konci výrobního procesu. Pokud se listerie zjistí ve vzorku o velikosti 25 g, musí být šarže likvidována a žádný takový produkt se nesmí dostat na trh. Rovněž by měly být přísně sledovány potraviny určené k přímé konzumaci, pokud jsou vhodným prostředím k pomnožování listerií. Měly by být odebírány vzorky před a při ukončení doby trvanlivosti. Netýkalo by se to UHT-mléka nebo výrobků tepelně ošetřených v obalech. Pravidelné povinné testovaní by se také netýkalo pečiva, čerstvé neupravené zeleniny, vody, piva cidru, vína a také cukru, medu, cukrovinek a živých dvouskořápkových měkkýšů.
Návrh obsahuje ustanovení o stanovení počtu aerobních kolonií v jatečných tělech hovězího, ovcí, koz, koní a prasat. Jsou navrženy limity pro salmonelu u jatečných zvířat i drůbeže. Jsou stanoveny požadavky ohledně Escherichia coli a počtu aerobních kolonií v mletém mase a masových přípravcích a salmonely v želatině, kolagenu i čerstvých fermentovaných uzeninách.
Vzorky by měly být na jatkách a v podnicích zpracovávajících maso odebírány nejméně jednou týdně.
Jsou stanoveny i požadavky na odběr vzorků sýra, sušeného mléka a syrovátky zmrzlin a mražených mléčných dezertů. Ty zahrnují stanovení salmonely, E. coli, a stafylokokového enterotoxinu. Také je stanoveno testování celé řady rybích produktů a nepasterované ovocné a zeleninové šťávy.
Zásadou je, že nesmí být zjištěna salmonela. Pokud je, výrobek musí být likvidován
EU Food Law, 2003, č. 146, s. 5-6