Bezpečnost potravin

Příručky správné výrobní praxe pro krmiva

Vydáno: 24. 6. 2010
Autor:

Příručky vypracované evropskými federacemi: FEFAC, FAMI-QS a FEDIAF. Příručky v ČR.

Vytváření a používání příruček správné výrobní praxe je podporováno na národní úrovni i Společenstvím. Používání uvedených příruček je však dobrovolné. Příručky správné výrobní praxe se vytvářejí pro různá odvětví. Jedním z nich je i sektor krmiv, v rámci kterého existuje několik příruček pro praxi.
Evropská federace výrobců krmiv (FEFAC) aktualizovala příručku (verzi 1.0 z ledna 2007), která je nyní k dispozici (verze 1.1 z listopadu 2009) pod názvem “Příručka pro evropské výrobce krmiv” (příloha 1).
FAMI-QS (Feed Additives and Premixtures Quality System) je evropská asociace, která vytvořila příručku správné výrobní praxe (verze 2 z ledna 2007) pro výrobce aditiv do krmiv a premixů (příloha 2).
Evropská federace výrobců krmiv pro domácí mazlíčky (FEDIAF) vytvořila příručku správné výrobní praxe (verze 8 z listopadu 2006) pro výrobu bezpečných “pet foods” (příloha 3).
Přehled národních příruček správné výrobní praxe (nejen pro krmiva) je uveden v příloze 4.
 
Příloha 1: European Feed Manufacturers Guide (EFMC) (pdf, 858 kB, 59 stran)
Příloha 4: Register of national guides to good hygiene practice (pdf, 290 kB, 92 stran)