Bezpečnost potravin

Příručka ke směrnici EU č. 96/61 o ochraně životního prostředí

Vydáno: 15. 3. 2001
Autor:

zavádění směrnice EU v ČR, BAT= nejlepší dostupné techniky,integrovaná prevence a omezování znečistění

Ministerstvo životního prostředí usiluje o to, aby všechny zainteresované subjekty byly včas seznámeny s požadavky směrnice označované zkráceně IPPC (Integrovaná prevence a omezování znečistění), a proto tým autorů z Českého centra čístší produkce zpracoval příručku. Směrnice EU má být implementována do českých předpisů (a v případě nových podniků už má být podle ní postupováno) do data vstupu ČR do EU (r. 2003). Emisní limity, technické ukazatele a parametry zařízení budou odvozeny z parametrů BAT (Best Available Techniques, čímž se rozumějí „nejlepší dostupné techniky“). Nový přístup k ochraně životního prostředí spočívá hlavně v procesu integrovaného povolování podniků. Příručka uvádí způsob, jakým  tuto směrnici zaváděli do národních předpisů v Rakousku, Švédsku a Irsku a jaký je stav příprav v ČR. Předpis bude mít dopad např. na velkokapacitní zařízeních na zpracování živočišného odpadu nebo na zařízeních pro chov drůbeže a prasat.