Bezpečnost potravin

Přírodní bílá potravinářská barva

Vydáno: 29. 3. 2010
Autor:

Přírodní bílá potr. barva, která nahrazuje umělé aditivum - oxid titaničitý.

Oxid titaničitý byl dlouho používán jako bílá barva v potravinářství. Díky jeho vysokému indexu lomu, byl velice kvalitní. Ale vzhledem ke zdravotním obavám konzumentů jsou nyní preferovány přírodní aditiva do potravin, a mezi ně oxid titaničitý bohužel nepatří.
Hledání náhrady za oxid titaničitý probíhalo v Chr. Hansen´s Innovation centru (Dánsko). Po měsících výzkumů byl učiněn průlom v září 2009, Chr. Hansen (www.chr-hansen.com) spustil výrobu první přírodní alternativy oxidu titaničitéhoCapColorsR White 100 WSS-P.
Tato přírodní bílá barevná přísada je založena na uhličitanu vápenatém, který byl již schválený v Evropě jako potravinářská barva (E170) a je klasifikován jako přírodní barva „Natcol“  Společností pro přírodní potravinářské barvy. V USA je aktuálně uhličitan vápenatý klasifikován jako potravinářské aditivum a může být používán jako činidlo vhodné k úpravě povrchu.
Kdyby byl uhličitan vápenatý používán samostatně, nebyl by schopný docílit intenzivní bílé barvy. Výsledkem by byl našedivělý odstín bílé barvy vzhledem k jeho malému indexu lomu. Kvalitní bílou barvu dosahuje  Chr. Hansen´s patentovaná zapouzdřující technologie, kdy bělící síla zapouzdřeného uhličitanu vápenatého je dostatečná. Vzhleden ke zdroji – zapouzdřeného činidla a uhličitanu vápenatého, CapColorsR White 100 WSS-P může být certifikován pro vegetariány, košer i halal stravování.
Chr. Hansen tvrdí, že není žádný zjistitelný optický nebo chuťový rozdíl při porovnání s výrobky barvenými oxidem titaničitým. To znamená, že nová barva dává dobré krytí čokoládovým lentilkám, a na lentilky mohou být navrstveny další barvy bez jakéhokoliv rozdílu.
Snadné rozptýlení CapColorsR White 100 WSS-P barvy, ve srovnání s oxidem titaničitým, umožňuje vhodné a  pohodlné  použití barvy ve výrobě.
Chr. Hansen také oznámil, že CapColorsR White 100 WSS-P má stejnou funkčnost jako jeho chemicky vyrobený oponent (oxid titaničitý) ve žvýkačkách bez cukru. Navíc CapColorsR White 100 WSS-P neovlivňuje povrch textury bezcukernatých vrstev, což je důležité pro zajištění hladkého povrchu žvýkacích gum.

Food Australia 62, 2010, č. 1,2, s. 20
Objednávka kopie článku

Nová pravidla pro přídatné látky (“éčka”)