Bezpečnost potravin

Připravuje se revize rámcové směrnice EU o aditivech

Vydáno: 12. 9. 2003
Autor:

Evropská komise plánuje do konce roku 2003 zveřejnit návrh nařízení, které bude  novelizovat a nahrazovat rámcovou směrnici o potravinářských aditivech 89/107/EEC.

Evropská komise plánuje do konce roku 2003 zveřejnit návrh nařízení, které bude  novelizovat a nahrazovat rámcovou směrnici o potravinářských aditivech 89/107/EEC. Rámcová směrnice 89/107/EEC a specifické směrnice o aditivech, které vycházejí z rámcové směrnice, byly vytvářeny od roku 1992 jako součást opatření zasazujících se o vytvoření jednotného vnitřního trhu. Směrnice 89/107/EEC byla schválena koncem roku 1989. V roce 1994 následovaly směrnice o barvivech a o sladidlech a v roce 1995 směrnice o ostatních aditivech. Směrnice 94/34/EC z 30. 6. 1994 novelizuje směrnici 89/107/EEC. Uvedená směrnice ruší článek 3a, který umožňuje členským státům za specifikovaných podmínek zakazovat použití určitých aditiv při výrobě určitých potravin považovaných za tradiční. Seznam výrobků schválených členskými státy jako “tradiční” byl publikován v rozhodnutí č. 292/97/EC z 19. 12. 1997.
Účelem revize rámcové směrnice 89/107/EEC je:
– opětovně vyšetřovat situaci na vnitřním trhu v souvislosti s používáním aditiv od schválení harmonizované legislativy o aditivech (změna výrobků, požadavků spotřebitelů, příjmů a autorizace aditiv),
– zhodnotit účinnost legislativy (jak rámcové směrnice, tak specifických směrnic),
– zhodnotit situaci související s rozšířením (jaký dopad bude mít přistoupení nových deseti členských zemí ke státům EU na používání a spotřebu aditiv).
www.ciaa.be