Bezpečnost potravin

Připravuje se nová evropská legislativa pro rezidua pesticidů v potravinách

Vydáno: 24. 3. 2003
Autor:

Souhrnná informace o aktivitách Komise a členských států v oblasti legislativy týkající se reziduí pesticidů. Stanovení maximální hladiny reziduí (MRL) v potravinářských komoditách.

Dne 14. března 2003 schválila Evropská komise návrh nařízení, které má harmonizovat maximální hladiny reziduí (MRL) pesticidů povolených ve výrobcích rostlinného a živočišného původu.
David Byrne, komisař pro zdraví a ochranu spotřebitelů, toto komentoval slovy, že nové nařízení by mělo poskytnout harmonizovaný rámec pro MLR a mělo by “poskytnout značnou ochranu spotřebitelů v Evropě”.
MRL pro výrobky na ochranu rostlin budou harmonizovány po přechodném období, po kterém budou stanoveny pouze na evropské úrovni. Pokud evropské MRL nebudou definovány, nebudou moci členské státy dále stanovovat své vlastní MRL. Významnou úlohu v tomto procesu sehraje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který provede odhad rizika za použití údajů z programů monitorování, které organizuje Evropská komise.
Návrh nařízení nyní půjde ke schválení do Evropského parlamentu a Rady. Předpokládá se, že vstoupí v platnost před lednem 2005.

Souhrnná informace o aktivitách Komise a členských států v oblasti legislativy týkající se reziduí pesticidů a o stanovení MRL pro rezidua pesticidů v potravinářských komoditách je k dispozici na internetové adrese Evropské komise.