Bezpečnost potravin

Připravované nařízení omezující ftaláty

Vydáno: 18. 5. 2006
Autor:

DG SANCO dokončuje návrh nařízení omezující použití ftalátů do obalů a materiálů určených ke kontaktu s potravinami. Počítá se s přechodnou lhůtou do konce r. 2007, po které budou DEHP a DBP zcela zakázány.

Direktorát Evropské komise  pro zdraví a ochranu spotřebitele DG SANCO provedl poslední úpravy na budoucím nařízení EU, které má zakázat použití ftalátů do výrobků přicházejících do styku s tučnými potravinami a stanovit migrační limity pro ostatní aplikace (do obalových materiálů) včetně regulace použití plastifikátorů do těsnících kroužků víček konzervových sklenic. Během června má být návrh předložen Komisi ke konzultačnímu procesu s ostatními direktoráty, a poté k připomínkování členskými státy ve Stálém výboru pro potravinářský řetězec a zdraví zvířat. Očekává se, že ve výboru nebudou připomínky, a že nařízení bude moci vstoupit v účinnost asi po měsíci.

Dvě sloučeniny di(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) a di-n-butyl-ftalát (DBP), které poškozují endokrinní systém, budou do materiálů přicházejících do styku s potravinami zcela zakázány, ale pro materiály, které nepřicházejí do styku s potravinami obsahujícími tuky, bude platit přechodná lhůta do 31. 12. 2007. Během přechodné doby bude možno tyto dvě látky používat do korkových uzávěrů a do vložek hliníkových uzávěrů na minerální vody a další nápojů, a sice tak, že jejich koncentrace v obalovém materiálu nepřesáhne 0,1 %. Během této přechodné doby by se tak připouštěl limit migrace do potravin pro DEHP 1,5 mg/kg a pro DBP 0,3 mg/kg. Tento limit ve skutečnosti znamená zákaz použití ftalátů DEHP a DBP jako změkčovadel, protože jejich dosavadní podíl v konečném plastovém výrobku činí 30 až 40 %.

Migrační limit (společný) pro diisononyl-ftalát (DINP) a diisodecyl-ftalát (DIDP) bude 9 mg/kg potraviny. Pro butylbenzyl-ftalát (BBP) bude migrační limit 30 mg/kg potraviny, a to  při použití tohoto změkčovadla do opakovaně používaných materiálů určených ke kontaktu s netučnými potravinami.

Limity pro těsnění konzervových sklenic jsou většinou stanoveny podle migrace do epoxidovaného sójového oleje (ESBO) plněného do sklenic na dětskou výživu. Ze studií zjišťujících migraci vyplynulo, že děti mohou zatím být vystaveny dávce převyšující čtyř- až pětinásobně tolerovatelný denní příjem.

Nové nařízení navrhuje pro změkčovadla do těsnících materiálů limit 60 mg/kg potraviny, avšak s výjimkou těsnění víček pro balení potravin s obsahem tuků, pro které budou určité ftaláty zcela zakázány. Během přechodného období do konce r. 2007 bude povoleno aplikovat do těsnění víček používaných na potraviny s obsahem tuku množství plastifikátoru odpovídající 300 mg /kg potraviny.

EU Food Law, 2006, č. 254, s. 11