Bezpečnost potravin

Příprava směrnice EU o zoonózách

Vydáno: 28. 5. 2003
Autor:

Orgány EU projednávají směrnici, jejímž cílem je omezení výskytu salmonelóz a dalších původců chorob přenosných ze zvířete na člověka.

K největším zdravotním rizikům z živočišných potravin patří zoonózy – výskyt původců chorob, které jsou přenosné ze zvířete na člověka. Tuberkulóza a brucelóza sice byly úspěšně potlačeny, ale je ještě zapotřebí velkého úsilí k zvládnutí např. salmonelóz. Tuto problematiku má řešit připravovaná
směrnice EU o zoonózách.
Od r. 2008 bude možno uvádět na trh jen vejce z chovů prověřovaných z hlediska salmonel. Úplná eliminace salmonel, listerií, E. coli a klostridií je obtížná v chovu zvířat i při porážkách a zpracování vzhledem k různorodosti zdrojů z nichž pocházejí  a různé mohutnosti. Častými zdroji jsou přikoupená selata, chronicky nemocná zvířata a orgány a svalovina zvířat, do nichž se v důsledku stresu při přepravě dostaly střevní bakterie. Již nyní platí, že při produkci jakostního vepřového jsou povinné pravidelné kontroly na protilátky proti salmonele.
Kromě boje proti zoonózám budou od ledna 2006 zavedena přísná opatření týkající se dodržování hygieny, čistění, klimatizace stájí a průběžné očkovací programy, a to kvůli zbývajícím čtyřem povoleným antibiotikům na podporu přírůstků. Ve Švédsku, kde od r. 1986 jsou přípravky na podporu růstu zakázány, vzrostla v nežádoucí míře spotřeba zinkoxydu, k léčení průjmů selat. Rezidua těžkých kovu se tak hromadí v mase. Kromě toho se zvýšila spotřeba antibiotik pro léčebné účely. V Dánsku, kde od r. 2000 jsou také zakázány přípravky na podporu růstu, se spotřeba antibiotik v chovu zvířat nezměnila.
Die Fleischerei, 2003, č. 5, s.4