Bezpečnost potravin

Příprava předpisu ES o fortifikaci potravin

Vydáno: 6. 11. 2003
Autor:

Nově připravovaný předpis ES stanoví seznam přípustných omezeně přípustných a zakázaných vitaminů a minerálních látek používaných k obohacování potravin. Mají být rovněž stanoveny tzv. „nutriční profily“ potravin, které nesmějí být fortifikovány, aby nedocházelo k upřednostňování nežádoucích potravin.

Podle nové koncepce EU bude přípustné fortifikovat potravinu vitaminy nebo minerálními látkami jen, pokud bude splňovat určité nutriční parametry – „nutriční profil“. Mělo by se jednat o tytéž nutriční profily, jaké budou určovat, které potraviny mohou být označeny zdravotním tvrzením.
Kromě toho má být stanoven seznam látek, které jsou z hlediska fortifikace použitelné v široké míře a seznam látek zakázaných a omezeně použitelných. Opatření nemají mít vliv na povinné přidávání určitých vitaminů a minerálních látek požadované v určitých členských státech a v předpisu nebudou zahrnuty aminokyseliny. Maximální přídavky mají být stanoveny na základě nejvyšších bezpečných hladin stanovených na základě vědeckého vyhodnocení rizika a příjmu z jiných zdrojů stravy.
Zakázáno by v EU mělo být obohacování čerstvých produktů (ovoce, zelenina, maso, drůbež, ryby) a také nápojů s obsahem alkoholu nad 1,2 % obj. Nutriční profil potravin bude vymezen Komisí po dohodě se Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, a sice na základě vědeckých poznatků týkajících se vlivu stravy a výživy na zdraví a také výživového a fyziologického vlivu určitých látek na chronické nemoci. Pro tato vymezení bude brán v úvahu hlavně obsah tuku, nasycených mastných kyselin, trans-mastných kyselin, cukru a soli. Nutriční profil by měl být vymezen. Při stanovení nutričních profilů bude brán v úvahu i názor úřadu EFSA a problematika bude konzultována se zainteresovanými spotřebitelskými i producentskými stranami. Důvodem stanovení nutričních profilů je obava, že by lidé raději konzumovali určité fortifikované potraviny, místo potravin s přirozeným obsahem příslušných látek.
Zatím existuje několik návrhů modelů pro stanovení nutričních profilů, ale problémem bude, že z nich bude muset být stanovena řada výjimek, aby se z fortifikace nevyloučily výživově významné potraviny.

Schválení uvedených opatření bude problematické, protože některé členské státy kvůli nebezpečí předávkování vůbec nesouhlasí s fortifikací, pokud by k ní docházelo ve velké míře napříč celým spektrem potravin.
(Podrobnější informaci najdete v Potravinářských aktualitách viz pokyny.)
EU Food Law, 2003, č. 141, s. 3–4, 14–15