Bezpečnost potravin

Připomínkové řízení ke GM kukuřici

Vydáno: 9. 4. 2009
Autor:

Do 8.5.2009 se může veřejnost vyjadřovat ke stanovisku EFSA týkajícímu se uvádění produktů z GM kukuřice na trh.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) uveřejnil dne 8.4.2009 stanovisko týkající se umístění na trh potravin, krmiv a jiných produktů obsahujících nebo vytvořených z GM kukuřice 59122 x 1507 x NK603 (např. kukuřičného zrna nebo potravin a krmiv vyrobených z této kukuřice, tj. mouky, oleje).
 
Žádost o umístění GM kukuřice na trh podala společnost Pioneer Hi-Bred International, Inc. Na základě nařízení (ES) č. 1829/2003 o GM potravinách a krmivech byl požádán EFSA, panel pro geneticky modifikované organismy (EFSA–GMO), aby vypracoval vědecké stanovisko k potravinářskému, krmivářskému využití, importu a zpracování GM kukuřice 59122 x 1507 x NK603 rezistentní k insekticidům a tolerantní ke glyfosátu a glufosinátu.
 
Ke stanovisku EFSA se může po dobu 30 dní vyjadřovat veřejnost, a to na předepsaném formuláři.