Bezpečnost potravin

Případ irské krávy bez testu na BSE

Vydáno: 13. 12. 2006
Autor:

V Irsku nebyla testována na BSE kráva ve věku 54 měsíců, považovaná za mladší 30 měsíců. Riziko je nepatrné, ale stažení masa z trhu nebylo dost operativní.

V irském podniku Dunbia Meat došlo 25. 10. 2006 k porážce jedné krávy ve věku 54 měsíců, a to bez provedení testu na BSE. 3. 11. bylo zjištěno, že mohlo dojít k chybě, ale teprve 6. 11. byla dohledána farma a podezření se potvrdilo. Farmář označil krávu jako mladší 30 měsíců a veterinární kontrola Ministerstva zemědělství DARD (Department of Agriculture and Rural Development) tuto chybu neodhalila, i když věk zvířete by měl být zřejmý podle zubů. V kritický den byly poráženy jen kusy mladší 30 měsíců. Teprve 8. 11 začalo stahování celé dodávky 54 t masa na základě seznamu předloženého firmou Dunbia. Většina dodávek směřovala do prodejen Co-op a supermarketu ASDA. Maso bylo také distribuováno do Itálie, Francie a Španělska.
Úřad pro potraviny FSA (Food Standards Agency) byl okamžitě o případu informován, ale pokyny ke stažení z trhu vydal až teprve 10. 11., kdy ale něco z toho již bylo prodáno nebo bylo velmi blízko konečného data spotřeby. Den předtím zalala FSA 3 hlášení do systému RASF, a sice ohledně na BSE netestovaného hovězího masa, jatečných těl a vnitřností.
Probíhají jednání, jako zajistit, aby k takové chybě nemohlo příště dojít a příp. aby operativně byla učiněna potřebná opatření. Nebezpečí nákazy však je extrémně nízké, protože je o 99 % sníženo postupem odstranění páteře při bourání kusu.

EU Food Law, 2006, č. 279, s. 10

V Irsku došlo k obdobnému případu při porážce krávy 32 měsíců staré. Chyba byla odhalena několik dnů po porážce. V té době již byly vnitřnosti exportovány do Francie, Nizozemí a Itálie, k distribuci jatečných těl však zatím nedošlo. Irský úřad pro bezpečnost potravin FSAI zaslal hlášení do systému RASFF 23. 11. 2006 a všechny rizikové vnitřnosti byly včas staženy z trhu. Riziko v tomto případě zřejmě bylo velmi malé, protože nejnižší věk krávy, u níž byla v Irsku zjištěna BSE je 42 měsíců.