Bezpečnost potravin

PRIORITY: výzkumný projekt EU

Vydáno: 1. 10. 2009
Autor:

Projekt 7. rámcového programu V&V v EU zaměřený na výzkum prionů způsobujících BSE.

Dne 1.10.2009 byl zahájen pod názvem PRIORITY projekt, který se bude řešit za finanční podpory Evropské komise. Projekt je zařazen do výzkumné oblasti “Ochrana zdraví zvířat a lidí před priony v potravinách, krmivech a životním prostředí” (KBBE-2007-2-4-06).
Klasická BSE je v současné době pod kontrolou. Jde o výsledek zákazu zkrmování masokostní moučky. Analýza mandlí však vede k předpokladu, že může existovat znepokojivě vysoký počet asymptomatických případů výskytu abnormálního prionového proteinu (PrPsc). Dalším vážným nebezpečím je přenos BSE prostřednictvím krevní transfúze.
Pouze důkladné pochopení molekulární biologie prionů umožní jejich regulaci (kontrolu). Abychom zjistili, proč potravina kontaminovaná BSE způsobuje vCJD (variantní Creutzfeld Jacobovu nemoc), potřebujeme objasnit, jak se dostávají priony do potravin, co se s nimi děje ve střevech, jak se dostávají do mozku a jak iniciují řetězovou reakci vedoucí rychle k úmrtí.
V rámci projektu bylo položeno sedm otázek, na které budou řešitelé projektu hledat odpověď. Řešení projektu potrvá 48 měsíců (do 30.9.2013).
 
 
Další informace o prionech jsou k dispozici zde.