Bezpečnost potravin

Priority pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek

Vydáno: 8. 4. 2010
Autor:

Nařízení 257/2010/ES stanovuje časový program pro barviva do konce r. 2015, pro ostatní aditiva do konce r. 2018, pro sladidla do konce r. 2020.

Nařízení 257/2010/ES stanovuje časový program přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením 1333/2008/ES o potravinářských přídatných látkách.  

 Potravinářské přídatné látky schválené před lednem 2009 se přehodnotí v tomto pořadí a v těchto lhůtách:

a) všechna schválená potravinářská barviva uvedená ve směrnici 94/36/ES – do 31. prosince 2015;

b) všechny schválené potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla uvedená ve směrnici 95/2/ES – do 31. prosince 2018;

c) všechna schválená náhradní sladidla uvedená ve směrnici 94/35/ES – do 31. prosince 2020.

Součástí tohoto nařízení je:

Příloha 1:

Seznam schválených potravinářských přídatných látek, které byly schváleny před 20. lednem 2009 a jejichž přehodnocení úřad EFSA dokončil v době přijetí tohoto nařízení (nebudou znovu přehodnocovány)

Příloha 2

Zvláštní priority pro některé potravinářské přídatné látky (v rámci výše stanoveného sledu)

Úřední věstník ES, L 80, 26.03.2010, s.19