Bezpečnost potravin

Priority CIAA pro české předsednictví EU

Vydáno: 6. 2. 2009
Autor:

Publikace vydaná CIAA v lednu 2009.

Konfederace evropského potravinářského a nápojového průmyslu (CIAA) vydala v lednu 2009 informační brožuru pod názvem “CIAA Priorities for the Czech Presidency of the EU” (viz příloha).
CIAA koordinuje práci více než 700 expertů organizovanou do výborů a expertních skupin a to v následujících třech oblastech:

– obchod a konkurenceschopnost,

– potraviny a spotřebitelská politika,
– životní prostředí.

Prostřednictvím těchto výborů a expertních skupin mají výrobci ze všech zemí EU přístup k rozsáhlým a hloubkovým expertizám. V klíčových záležitostech napomáhají CIAA vytvářet stanoviska, která jsou po schválení předávána tvůrcům legislativy na evropské a mezinárodní úrovni.

 
Priority CIAA v oblasti ekonomických záležitostí se soustřeďují do činnosti HLG (High Level Group on the Competitiveness of the Agro-Food Industry), která byla oficiálně založena a její činnost zahájena 12.6.2008.
V oblasti potravin a spotřebitelské politiky se plánuje revize nařízení o potravinách nového typu, která by měla stimulovat inovace v potravinářském a nápojovém průmyslu, chránit fungování vnitřního trhu i veřejného zdraví a současně by měla usnadnit přístup na trh potravin nového typu. K harmonizaci legislativy by mělo dojít při poskytování informací o potravinách spotřebitelům v EU.
V oblasti životního prostředí je prioritou CIAA poskytování informací spotřebitelům o vlivu výrobků na životní prostředí, revize Eco-label, aktivity v rámci kulatého stolu se zástupci celého potravinového řetězce k problematice udržitelné spotřeby a produkce.
 
Příloha: CIAA Priorities for the Czech Presidency of the EU (pdf, 533 kB, 8 stran)

Zdroj: CIAA