Bezpečnost potravin

Prionová onemocnění

Vydáno: 20. 6. 2001
Autor:

prion, prionová onemocnění, přenosná spongiformní encefalopatie, BSE

Ve fondu Ústřední zemědělské knihovny je kniha od John Collinge a Mark S.Palmera (ed.): Prion Diseases (D 87805), kterou vydal v r. 1997 Oxford University Press. Jednotlivé kapitoly jsou: Úvod do prionových onemocnění (přenosné spongiformní encefalopatie). Prionová onemocnění u lidí. Patologie prionových onemocnění. Prionová onemocnění zvířat. Buněčná biologie a transgenní modely prionových onemocnění. Neurofyziologie prionových onemocnění. Strukturální vlastnosti prionového proteinu.