Bezpečnost potravin

Příklady pravděpodobných korelací mezi určitými patologickými stavy a dietetickými rizikovými faktory

Vydáno: 7. 2. 2003
Autor:

Na základě projektu Eurodiet a stanoviska expertů WHO byl vytvořen přehled hlavních zdravotních problémů v EU, které jsou způsobeny neodpovídající stravou.

Vědci se obecně shodují na tom, že dietetické rizikové faktory hrají úlohu v etiologii řady hlavních onemocnění ovlivňujících populaci Společenství. Příklady uvedené v přehledu vycházejí z referátů prezentovaných na Eurodiet konferenci (červenec 2000) a opírají se o návrh stanoviska expertů WHO týkajícího se stravy a chronických onemocnění www.who.int.

Vysoký krevní tlak
– nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny
– nadměrná konzumace alkoholu
– nadměrná konzumace soli

Cévní onemocnění mozku a srdce
– nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny
– nadměrná konzumace nasycených mastných kyselin
– nedostatečná konzumace potravin bohatých na vlákninu

Rakovina (zvláště tlustého střeva, prsu, prostaty a žaludku)
– nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny
– nadměrná konzumace alkoholu
– nadměrná konzumace soli
– nedostatečná konzumace potravin bohatých na vlákninu
– nedostatečná fyzická aktivita, nadváha

Obezita
– nadměrný příjem energie
– nedostatečná fyzická aktivita

Diabetes typu 2 (nezávislý na inzulinu)
– obezita
– nedostatečná fyzická aktivita

Osteoporóza
– nedostatečná konzumace vápníku
– nedostatečná konzumace vitaminu D
– nedostatečná fyzická aktivita

Zubní kazy
– častá konzumace fermentovatelných sacharidů (potraviny a nápoje slazené cukry)

Eroze zubů
– konzumace kyselých potravin, ovoce nebo nápojů

Poruchy způsobené deficitem jódu
– nedostatečná konzumace ryb nebo potravin obohacených jódem

Nedonošení plodu a nízká porodní hmotnost
– nedostatečný příjem nutričních faktorů z potravin
Anémie z nedostatku železa
– nedostatečný příjem nebo špatná využitelnost železa
– nedostatečná konzumace zeleniny, ovoce a masa

Defekty nervové trubice (zadní rozštěp páteře, obratle)
– nedostatečný příjem folátů a kyseliny listové
– nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny

Snížená odolnost k infekcím
– nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny
– nedostatečná konzumace mikronutrientů
– nedostatečné kojení

Anorexie, bulimie, nárazové přejídání
– Dobrovolné hladovění a nadměrný úbytek hmotnosti nebo obezita

Potravinové alergie
– alergeny obsažené v potravinách

Neinfekční otravy z potravin
– Patogenní látky obsažené v potravinách: např. dioxiny, rtuť, olovo a jiné běžné kovy, rezidua agrochemikálií a jiných kontaminantů

Výtah z pracovního dokumentu Evropské komise(říjen 2002), který uvádí přehled aktivit Komise na poli výživy v Evropě. Úplný text zprávy je k dispozici na internetových stránkách Potravinářské komory ČR.

PKČR